75-41-E/01 Pečovatelské služby

Pečovatelské služby

Tříletý obor s výučním listem určený pro dívky i chlapce.

Uplatnitelnost:

  • všechny typy zdravotnických a sociálních zařízení (domovy důchodců, penziony, ústavy sociální péče, charity, nemocnice)
  • pracovní pozice pečovatel - pečovatelka, práce v kuchyních a prádelnách
Projekt podporují: