68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Bezpečnostně právní činnost

Obor Bezpečnostně právní činnost

Získejte všeobecné i odborné vzdělání pro praxi a další studium na míst, kde nezapadnete v davu, kde ukážete svoji jedinečnost a kde budete s chutí rozvíjet svůj talent pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z oblastí práva, kriminologie, kriminalistiky, psychologie, bojových umění a ostatních bezpečnostně právních sfér.

Jen na SŠIPS dosáhnete kvalitního teoretického i praktického vzdělání v oboru, který vám pomůže aktivně tvořit svou budoucnost a být přínosem pro své okolí. Pomůžeme Vám uvědomit si, co je pro vás důležité a nabídneme vám ty nejlepší nástroje k dosažení vašich cílů!

Jedná se o velice atraktivní studijní obor, který v Českých Budějovicích a blízkém okolí nabízí pouze naše škola a jehož učební plán osloví nejen chlapce, ale i dívky. Prioritami tohoto oboru jsou především znalosti z oblasti bezpečnostní politiky, přesná orientace v právním řádu, systému ČR a rozvoj psychické a fyzické odolnosti. Škola připravuje své absolventy tak, aby byli schopni pružně reagovat na změny v právním řádu.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 81,7% (82,1) 78,7% (41,3) 72,0% (95,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 67,3% (70,5) 72,5% (40,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 84% (76,9) 78,7% (52,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 83,1% (76,9) 74,3% (52,7) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 44,4% (42,1) 72,2% (36,3) 55,6% (40%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,6% (58) 14,0% (0) 64,6% (80,8%) 100% (0%)
2019 49,7% (57) 49,7% (36,3) 58,0% (77,3%) 100% (0%)
2018 63,7% (58) 47,1% (31,7) 84,1% (88,5%) 100% (0%)
2017 65,6% (59) 66,9% (48,1) 91,6% (95%) 100% (0%)
2016 80% (66) 86,7% (57,7) 90% (96,3%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: