82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba

Scénická a výstavní tvorba, zaměření prostorový design

 

Co je to maturitní výtvarný obor Scénická a výstavní tvorba?

Maturitní výtvarný obor Scénická a výstavní tvorba, zaměření prostorový design je čtyřletý umělecký obor ze skupiny 82 Užité umění, zakončený maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Moravská střední škola nabízí studium výtvarného oboru Scénická a výstavní tvorba jako jedna z pouhých 7 škol v České republice a jako jedna ze dvou na Moravě.


Maturitní výtvarný obor Scénická a výstavní tvorba, zaměření prostorový design  se zabývá problematikou interiérové tvorby,  výstavnictví,scénografie,drobné architektury,trojrozměrných objektů, řešení veřejného prostoru apod.

V rámci školního vzdělávacího programu  škola žáky připravuje na prostorovou tvorbu - na toto zaměření mohou absolventi dobře navázat vysokoškolské studium stejného názvu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Jaké je uplatnění absolventa výtvarného oboru Scénická a výstavní tvorba?

Absolventi studia výtvarného oboru Scénická a výstavní tvorba jsou na základě získané odborné profilace připraveni uplatnit se v širokém spektru tvůrčích a realizačních činností v rámci oblasti prostorové tvorby, výstavnictví nebo scénografie.

Absolventi se uplatňují nejčastěji jako designéři nebo kurátoři výstavního prostoru, zabývají se realizací scén a výstav, vykonávají projektové, grafické, audiovizuální a další výtvarné činnosti. Dále mohou pracovat v architektonických ateliérech, divadlech, televizních a filmových studiích nebo jako pracovník veřejnosprávních organizací s odpovědností za řešení veřejného prostoru. Uplatnění najdou i  v reklamních odděleních jako výtvarný stylista obchodního prostoru  nebo odborný pracovník  interiérových studií či jako výtvarník v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti.

Předpokladem pro výkon povolání je úplné střední vzdělání, výtvarný talent, estetické cítění, tvůrčí schopnosti, nápaditost, zručnost a trpělivost.

Jaká je délka studia výtvarného oboru Scénická a výstavní tvorba?

Obsah vzdělání oboru Scénická  a výstavní tvorba, zaměření prostorový design  tvoří všeobecné a odborné profilující předměty jako jsou praktická cvičení, výtvarná příprava, fotografování, technické a figurální kreslení, navrhování, konstrukce, technologie, počítačová grafika a další.

Studium oboru Scénická a výstavní tvorba je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou z českého a cizího jazyka (státem řízená část) a 3 profilujících předmětů – praktické zkoušky a ústních zkoušek z dějin výtvarného umění a technologie. Nabídka volitelných předmětů se řídí platnými předpisy.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou žáci ucházet o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, někdy i v oborech technických (např. architektura).

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,3% (72,6) 20% (33,3) 9,3% (71,4%) 100% (0%)
2019 28,3% (70,5) 31,7% (32,7) 46,7% (86,4%) 41,7% (9,1%)
2018 32,4% (65,3) 22,5% (30,8) 47,9% (78,3%) 31,0% (17,4%)
2017 13,0% (40) 13,0% (9,0) 2,9% (33,3%) 52,2% (8,3%)
2016 49,2% (74,2) 38,5% (47,6) 27,7% (70%) 27,7% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 9,3% (46) 33,3% (28,3) 25,3% (71,4%) 100% (0%)
2019 64,5% (59) 48,7% (38,6) 56,6% (81,8%) 42,1% (9,1%)
2018 21,1% (52) 12,7% (24,0) 19,7% (58,3%) 31,0% (16,7%)
2017 2,9% (44) 2,9% (26,6) 26,1% (66,7%) 53,6% (8,3%)
2016 6,2% (52) 38,5% (36,0) 15,4% (60%) 27,7% (20%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: