82-41-M/05 Grafický design

Grafický design

Co je to maturitní výtvarný obor Grafický design?

Maturitní výtvarný obor Grafický design je umělecký obor ze skupiny 82 Užité umění, zakončený maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v tomto oboru je talentová zkouška. Od roku 2010 je tento obor pod novým názvem na základě RVP - Grafický design

Obor Grafický design na Moravské střední škole akcentuje především propagační grafiku, tvorbu grafických značek, logotypů, corporal identity, webdesignu apod. 

Jaké je uplatnění absolventa výtvarného oboru Grafický design?

Absolventi studia Grafického designu nacházejí uplatnění v různých oblastech širokého spektra designérských a realizačních činností v rámci propagace a reklamy, zejména jako designéři v grafických studiích, výtvarní redaktoři v redakcích novin a časopisů, designéři v reklamních agenturách, architektonických ateliérech v odděleních propagace a marketingu aj. Dále se mohou uplatnit i v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti. Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání, výtvarný talent, estetické cítění, tvůrčí schopnosti, nápaditost, trpělivost.

Jaká je délka studia výtvarného oboru Grafický design a co je jeho výstupem?

Obsah vzdělání tvoří všeobecné a odborné profilující předměty jako jsou praktická cvičení, výtvarná příprava, technické a figurální kreslení, navrhování, písmo, počítačová grafika a další.

Studium Grafického designu je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou z českého a cizího jazyka (státem řízená část) a profilujících předmětů – praktické zkoušky, dějin výtvarného umění, propagace a technologie. Nabídka volitelných předmětů se řídí platnými předpisy.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou žáci ucházet o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách, obvykle výtvarného zaměření.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,3% (72,6) 20% (33,3) 9,3% (71,4%) 100% (0%)
2019 28,3% (70,5) 31,7% (32,7) 46,7% (86,4%) 41,7% (9,1%)
2018 32,4% (65,3) 22,5% (30,8) 47,9% (78,3%) 31,0% (17,4%)
2017 13,0% (40) 13,0% (9,0) 2,9% (33,3%) 52,2% (8,3%)
2016 49,2% (74,2) 38,5% (47,6) 27,7% (70%) 27,7% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 9,3% (46) 33,3% (28,3) 25,3% (71,4%) 100% (0%)
2019 64,5% (59) 48,7% (38,6) 56,6% (81,8%) 42,1% (9,1%)
2018 21,1% (52) 12,7% (24,0) 19,7% (58,3%) 31,0% (16,7%)
2017 2,9% (44) 2,9% (26,6) 26,1% (66,7%) 53,6% (8,3%)
2016 6,2% (52) 38,5% (36,0) 15,4% (60%) 27,7% (20%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: