66-41-L/01 Obchodník

Obchodník, zaměření Management a marketing

Maturitní obor Obchodník vás připraví na práci kvalifikovaného pracovníka, který vykonává dílčí odborné práce při zajišťování nákupu a prodeji výrobků, zboží a služeb jednotlivcům, maloobchodním, velkoobchodním nebo jiným organizacím, zajišťuje prodej na aukcích nebo dražbách, zprostředkovává koupi, prodej nebo pronájem nemovitostí, řídí a zajišťuje expedici zásilek, výrobků a zboží do tuzemska i zahraničí. V zaměření management a marketing jsou  výrazněji posíleny kromě tradiční náplně výuky právě dovednosti a znalosti spojené s oblastí marketingu a managementu a to jak v teoretickém, tak i praktickém vyučování. Ve 3. ročníku od 1.9.2021 může žák oboru Obchodník vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru Prodavač a dále pak pokračovat ve studiu ve 4. ročníku k maturitě.

Jaké je uplatnění absolventa ?

Práce absolventa maturitního oboru Obchodník se liší podle toho, v jaké obchodní organizaci nebo oblasti pracuje. Uplatní se zejména v obchodně provozních funkcích všech typů a druhů obchodních institucí, např. jako pracovník obchodního oddělení, asistent prodejních služeb, odborný pracovník nebo manažer nákupu a prodeje zboží,pracovníik pro obchodní činnost a marketing, obchodní cestující, kontrolní pracovník, obchodní inspektor, vedoucí prodejny, realitní makléř, prodejce motorových vozidel, obchodní referent, zásobovač, zbožíznalec, odbytář, aukcionář-dražebník aj. všude tam, kde je předpokladem výkonu povolání střední vzdělání s maturitní  zkouškou.

Kdo může být obchodníkem?

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání,výborná komunikativnost, trpělivost, kultivovaný zjev a vystupování, znalost cizích jazyků, estetické cítění, schopnost zorganizovat si práci, orientace v oborové legislativě, znalost propagace a marketingu. Důležitými předpoklady jsou schopnost práce s výpočetní technikou, schopnost jednání s lidmi a organizační a obchodní schopnosti.

Jaká je délka studia oboru Obchodník a co je jeho výstupem ?

Obsah vzdělání maturitního oboru Obchodník tvoří všeobecné a odborné profilující předměty jako je ekonomika, účetnictví, obchodní provoz, administrativa, zbožíznalství, management, marketing, právní nauka, práce ve fiktivní firmě a další. Výuka je koncipovaná v cyklech 1 den odborného výcviku a 4 dny teoretického vyučování. Odborný výcvik včetně souvislé praxe probíhá v olomouckých obchodních provozovnách, ve třetím a čtvrtém ročníku pak žáci mají souvislou praxi zaměřenou na činnosti v oblasti managementu, marketingu, vedení obchodních písemností, účetnictví aj. v různých firmách nebo ve fiktivní firmě školy. Od 3. ročníku je součástí výuky práce ve fiktivních firmách.

Studium oboru Obchodník je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou z českého a cizího jazyka nebo matematiky (státem řízená část) a profilujících předmětů - odborného výcviku (praktická zkouška), ekonomiky + účetnictví, zbožíznalství + obchodního provozu. Další volitelné zkoušky ve společné nebo profilové části MZ jsou nabízeny v termínu podle vyhlášky o MZ.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou žáci ucházet o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách, kde mohou dále rozvíjet získané znalosti.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,4% (74,7) 56,0% (32,9) 52,7% (89,5%) 100% (0%)
2019 83,9% (80,0) 67,8% (30,5) 39,1% (72,7%) 32,2% (18,2%)
2018 63,8% (64,2) 45,7% (25,1) 16,0% (44,4%) 16,0% (37,0%)
2017 75,7% (70,5) 71,8% (46,3) 44,7% (63,2%) 22,3% (31,6%)
2016 77,6% (70,0) 79,4% (44,8) 35,5% (57,1%) 12,1% (37,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 100% (62) 100% (52,9) 92,9% (75%) 28,6% (25%)
2018 82,4% (46) 70,6% (35,4) 82,4% (60%) 52,9% (40%)
2017 100% (66) 100% (68,1) 88,9% (50%) 25,9% (50%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,9% (49) 63,4% (28,5) 63,4% (70%) 100% (0%)
2019 14,3% (42) 8,0% (12,9) 7,1% (30,8%) 34,8% (19,2%)
2018 20,2% (46) 19,2% (17,1) 10,1% (37,5%) 16,2% (37,5%)
2017 84,5% (59) 87,3% (47,3) 35,5% (51,1%) 25,5% (33,3%)
2016 60,5% (54) 60,5% (35,7) 34,2% (50%) 20,2% (36,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: