65-41-L/01 Gastronomie

Gastronomie

Co je to maturitní obor Gastronomie?

Maturitní obor Gastronomie je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

Gastronomie je maturitní obor zaměřený na přípravu odborníků v oblasti gastronomie. Absolvent oboru Gastronomie ovládá nauku o tom, jak jídlo jíst, jak ho připravit, jak ho podávat a umět ho ocenit. Zná zásady zdravé výživy, ovládá technologie přípravy pokrmů z kvalitních potravin, orientuje se v moderních gastronomických trendech současnosti jako je např.  fusion cuisines, fancy food, finger food, vegetariánská kuchyně, zážitková gastronomie, enogastronomie, baristika, mixologie. Ovládá složitou obsluhu hostů, umí zajistit různé společenské akce, umí pracovat v týmu, umí tvořit objednávky, reklamace, používat efektivní marketingové strategie, společensky vystupovat a profesionálně jednat ve styku se zákazníky aj. Obor je koncipován jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek přípravy jídel a obsluhy, avšak se všeobecným přehledem o celé oblasti stravování, o nových trendech a s předpoklady pro vykonávání provozních a managerských aktivit v oboru gastronomie. Ve 3. ročníku může žák oboru Gastronomie vykonat závěrečnou učňovskou zkoušku a dále pak pokračovat ve 4. ročníku k maturitní zkoušce.

Jaké je uplatnění absolventa oboru Gastronomie?

Absolventi studia maturitního oboru Gastronomie najdou uplatnění ve středních managerských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech apod.
Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéfkuchaři nebo hlavní číšníci, číšníci – specialisté. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.

Jaký by měl absolvent Gastronomie být a co by měl znát?

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání, komunikativnost, trpělivost, kultivovaný zjev a vystupování, počtářské schopnosti, dobrá paměť a dobrý sluch, znalost cizích jazyků pro zaměření číšník-barman nebo čistotnost, estetické cítění, schopnost zorganizovat si práci, obratnost prstů a rukou, chuťové a čichové rozlišovací schopnosti pro zaměření kuchař. Důležitými předpoklady jsou schopnost práce s výpočetní technikou, schopnost jednání s lidmi a organizační schopnosti.

Jaká je délka studia Gastronomie a co je jeho výstupem?

Obsah vzdělání maturitního oboru Gastronomie tvoří všeobecné a odborné profilující předměty jako je technologie, stolničení, potraviny a výživa, ekonomika a účetnictví, administrativa, management a marketing, práce ve fiktivní firmě a další. Výuka je koncipovaná v cyklech 1 - 2 dny odborného výcviku a 3 - 4 dny teoretického vyučování týdně. Odborný výcvik včetně souvislé praxe během prvních dvou ročníků a v ročníku čtvrtém probíhá ve smluvních provozovnách hotelového typu 1 den v týdnu, ve třetím ročníku pak 2 dny v týdnu.
 
Studium Gastronomie je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky (státem řízená část) a profilujících předmětů - odborného výcviku (praktická zkouška), ekonomiky + účetnictví, bloku předmětů potraviny a výživa a technologie nebo stolničení. Další volitelné zkoušky ve společné nebo profilové části MZ jsou nabízeny v termínu podle vyhlášky o MZ.
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou žáci ucházet o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech skupiny Gastronomie, hotelnictví, turismus nebo v ekonomických oborech.
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,4% (74,7) 56,0% (32,9) 52,7% (89,5%) 100% (0%)
2019 83,9% (80,0) 67,8% (30,5) 39,1% (72,7%) 32,2% (18,2%)
2018 63,8% (64,2) 45,7% (25,1) 16,0% (44,4%) 16,0% (37,0%)
2017 75,7% (70,5) 71,8% (46,3) 44,7% (63,2%) 22,3% (31,6%)
2016 77,6% (70,0) 79,4% (44,8) 35,5% (57,1%) 12,1% (37,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 100% (62) 100% (52,9) 92,9% (75%) 28,6% (25%)
2018 82,4% (46) 70,6% (35,4) 82,4% (60%) 52,9% (40%)
2017 100% (66) 100% (68,1) 88,9% (50%) 25,9% (50%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,9% (49) 63,4% (28,5) 63,4% (70%) 100% (0%)
2019 14,3% (42) 8,0% (12,9) 7,1% (30,8%) 34,8% (19,2%)
2018 20,2% (46) 19,2% (17,1) 10,1% (37,5%) 16,2% (37,5%)
2017 84,5% (59) 87,3% (47,3) 35,5% (51,1%) 25,5% (33,3%)
2016 60,5% (54) 60,5% (35,7) 34,2% (50%) 20,2% (36,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: