18-20-M/01 Informační technologie

Střední škola letecké a výpočetní techniky Odolena Voda

Výuka je zaměřena na programování webových aplikací, práci s grafickými editory pro 2D a 3D návrhy, tvorbu multimediálních projektů, realizaci HW řešení pro počítačovou síť. V průběhu studia získávají žáci poznatky z technologie a konstrukce letadel a aplikace výpočetní techniky v letectví. 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,7% (89) 6,8% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 9,9% (75,8) 5,0% (24,4) 6,1% (66,7%) 5,5% (33,3%)
2018 78,5% (84,2) 89,5% (65,9) 11,4% (62,5%) 8,2% (37,5%)
2017 15,3% (0) 15,3% (0) 5,6% (50%) 4,7% (50%)
2016 46,3% (83,2) 33,3% (59,1) 17,6% (69,2%) 14,8% (30,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 44,1% (44) 16,1% (27,0) 16,1% (40%) 5,6% (40%)
2017 - - - -
2016 97,8% (70) 98,9% (71,3) 73,2% (80%) 26,8% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,1% (58) 44,6% (36,6) 11,6% (64,7%) 100% (0%)
2019 28,6% (55) 25% (31,3) 18,3% (66,7%) 4,0% (33,3%)
2018 84,6% (65) 73,1% (43,2) 10,1% (53,8%) 5,7% (38,5%)
2017 12,9% (50) 10,7% (34,3) 0,9% (25%) 0,9% (62,5%)
2016 26,5% (56) 35,9% (40,0) 26,9% (66,7%) 15,2% (27,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: