škola | Pelhřimov (okres Pelhřimov)

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov

Vzdělání pro novou generaci v těchto oborech:

79-41-K/41 Gymnázium - 4leté

79-41-K/81 Gymnázium - 8leté

Proč studovat právě tento obor?

 • kvalitní všeobecný základ
 • specializace ve vyšších ročnících – možnost volby
  • přírodovědná větev
  • společenskovědní větev
  • matematicko-ekonomická větev
  • jazyková větev
  • všeobecná větev
 • správná cesta k úspěšnému zvládnutí maturitních zkoušek a k následnému přijetí na vysoké školy

63-41-M/02 Obchodní akademie

s volbou zaměření od 2. ročníku

 • podnikání a veřejná správa
 • multimédia

Získáte odbornost a naučíte se s námi:

 • ekonomickou gramotnost,
 • dovednostem vedení podnikatelské agendy včetně účetnictví a účetního softwaru,
 • dvěma světovým jazykům, práci s výpočetní technikou, zpracování právních a obchodních písemností,
 • znalostem z oblasti veřejného práva a správy (pro zaměření podnikání a veřejná správa),
 • práci v oblasti multimédií, tj. editace zvuku, grafiky, animace a videa, navrhování a vytváření vlastních produktů z 3D tiskárny (pro zaměření multimédia).

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

s volbou zaměření od 2. ročníku

 • cizí jazyky
 • sociální činnost

Získáte odbornost a naučíte se s námi:

 • ekonomickou gramotnost včetně základů účetnictví,
 • znalostem z přírodovědných předmětů,
 • základům práva, psychologie a dalších společenskovědních předmětů,
 • dvěma cizím jazyků, práci s výpočetní technikou,
 • třetí cizí jazyk (pro zaměření cizí jazyky),
 • orientaci v systému sociálních služeb a sociálního zabezpečení (pro zaměření sociální činnost).

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov nabízí více:

 • nezapomenutelné zážitky z adaptačních a sportovních kurzů, výletů a zájezdů,
 • exkurze, studijní pobyty v zahraničí,
 • rozvoj komunikačních dovedností, týmové práce, schopnosti řešit problémy,
 • přátelskou atmosféru ve škole,
 • a mnohé další.

Udělejte své první dospělé rozhodnutí a přidejte se k nám.

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Gymnázium )
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Gymnázium)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Obchodní akademie)
78-42-M/02 - Ekonomické lyceum
(ŠVP: Ekonomické lyceum )

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 14
3. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor biologie
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
3. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
2018 11
3. místo - ústřední kolo Navrhni projekt
3. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie A
2017 11
2. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
4. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
4. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie A

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
17. 1. 2020 - 23. 1. 2020
22. 1. 2014 - 27. 1. 2014
17. 2. 2010 - 22. 2. 2010
22. 1. 2007 - 24. 1. 2007
4. 3. 2004 - 10. 3. 2004
11. 3. 2002 - 13. 3. 2002
9. 10. 1998 - 9. 10. 1998
2. 9. 1998 - 2. 9. 1998
Projekt podporují: