škola | Tanvald (okres Jablonec nad Nisou)

Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace

Gymnázium Tanvald je krajská škola s více než šedesátiletou tradicí. (Gymnázium bylo založeno v roce 1956.) V současné době zde studuje kolem 210 studentů v 8 třídách osmiletého studia. Každý školní rok otevíráme jednu třídu osmiletého studia pro žáky po páté třídě ZŠ a přijímáme také absolventy 9. tříd ZŠ na doplnění volných míst ve třídě kvinta. Výuka na víceletém gymnáziu byla zahájena v roce 1990. 


Vzdělávací program je zaměřen na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání pro další vysokoškolské studium libovolného typu s mírně zvýšeným důrazem na přírodovědné předměty - biologii, fyziku a chemii.

Po splnění řady kritérií bylo v roce 2019 naše gymnázium přijato do sítě Fakultních škol Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, čímž se nám otevírají nové možnosti pro studenty i pedagogy v podobě nadstandardního přístupu k informacím, vzdělávacím programům realizovaných fakultou a používání jejího špičkového vybavení, které slouží přírodovědnému výzkumu.


Na škole se vyučují povinně dva cizí jazyky - anglický a německý. V závěru studia poslední dva až tři roky si studenti vybírají jeden, dva a poslední rok studia až čtyři volitelné předměty, které je co nejlépe připraví na další studium nebo praxi podle jejich vlastní volby a zaměření. Z nabídky volitelných předmětů uvádíme např. : konverzace v cizím jazyce, semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, dějepisu, zeměpisu, základů společenských věd a základů programování. V případě úspěšných sportovců uplatňujeme individuální přístup na základě studijních plánů.


V rámci výuky pravidelně pořádáme kurzy: sportovně, jazykově a přírodovědně zaměřené jak v ČR, tak v zahraničí.

Výuka tělesné výchovy probíhá střídavě ve sportovní hale v Tanvaldě a ve školním bazénu gymnázia. Studenti se stravují ve školní restauraci SCOLAREST při základní škole (denně volba ze čtyř jídel, saláty a moučníky).


V případě zájmu o jakoukoliv informaci se na nás neváhejte obrátit emailem nebo telefonicky. Můžete se za námi přijít podívat i do školy.


Budeme se na Vás těšit.

RNDr. Jan Kohoutek
ředitel školy

Email: kohoutek@gymtan.cz
Mob: 731 473 994

 

 

Obory

79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Gymnázium Tanvald)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Gymnázium Tanvald)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1
3. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie A
18. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
19. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2018 4.5
2. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
6. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
2017 5
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
6. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
9. 1. 2014 - 13. 1. 2014
22. 2. 2010 - 24. 2. 2010
21. 10. 2008 - 23. 10. 2008
2. 6. 2006 - 7. 6. 2006
20. 11. 2003 - 26. 11. 2003
14. 3. 2000 - 16. 3. 2000
Projekt podporují: