škola | Litomyšl (okres Svitavy)

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 18.6
1. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor geologie a geografie
4. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
4. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
2018 11.5
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
6. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie D
2017 11
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
3. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie A
4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor chemie

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
11. 4. 2019 - 25. 4. 2019
28. 3. 2014 - 9. 4. 2014
7. 1. 2008 - 11. 1. 2008
11. 11. 2002 - 14. 11. 2002
4. 10. 1999 - 8. 10. 1999
18. 9. 1998 - 18. 9. 1998
Projekt podporují: