škola | Polička (okres Svitavy)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

65-42-M/01 - Hotelnictví
65-41-L/01 - Gastronomie
64-41-L/51 - Podnikání
29-53-H/01 - Pekař
29-54-H/01 - Cukrář
29-56-H/01 - Řezník - uzenář
65-51-H/01 - Kuchař - číšník

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0
13. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - číšník
21. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - číšník
9. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - cukrář
2018 0 9. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - číšník
8. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - cukrář
11. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - kuchař
2017 1 1. místo - ústřední kolo Soutěž Gastro Junior Brno- Bidvest Cup - kuchař
5. místo - ústřední kolo Soutěž Gastro Junior Brno- Bidvest Cup - číšník
7. místo - ústřední kolo Soutěž Gastro Junior Brno- Bidvest Cup - cukrář

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
13. 10. 2016 - 18. 10. 2016
21. 10. 2011 - 25. 10. 2011
18. 3. 2009 - 24. 3. 2009
8. 12. 2006 - 8. 12. 2006
6. 4. 2005 - 13. 4. 2005
21. 2. 2000 - 23. 2. 2000
Projekt podporují: