škola | Litomyšl (okres Svitavy)

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika
78-42-M/03 - Pedagogické lyceum

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
72. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie IV
2018 3
4. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor historie
2017 1.5
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
23. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie VI

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
10. 5. 2016 - 19. 5. 2016
7. 1. 2013 - 9. 1. 2013
24. 3. 2003 - 27. 3. 2003
12. 6. 2000 - 14. 6. 2000
6. 4. 1999 - 9. 4. 1999
Projekt podporují: