škola | Šumperk (okres Šumperk)

Střední škola řemesel, Šumperk

Střední škola řemesel je největší střední školou svého druhu na Šumpersku. Nabízí 13 tříletých učebních oborů, 5 čtyřletých maturitních oborů, dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou a pět jednoletých učebních oborů v kombinované formě.

Zveme vás na virtuální prohlídku naší školy a malou ochutnávku atmosféry, která na naší škole panuje. Více ze života školy najdete na školním Instagramu.   

SRDEČNĚ ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  03. 12. 2021 9:00 - 17:00

Teoretická výuka probíhá na dvou budovách-Gen. Krátkého 30 a Bulharská 8.

VÍTE, ŽE...

... škola v rámci odborného výcviku spolupracuje s více než padesátkou zaměstnavatelů?

... jsou žáci v rámci praxe za svou práci ve firmách odměňováni a čerpají zajímavé benefity?

... škola přistupuje ke každému žáku individuálně, systematicky pracuje jak s nadanými žáky, tak se žáky jakkoli znevýhodněnými?

... vysokou úroveň výuky potvrzují úspěchy žáků v odborných soutěžích?

... zjistí-li žák, že mu zvolený obor nevyhovuje, i v průběhu studia je mu škola schopna nabídnout přestup na jiný obor?

... Olomoucký kraj podporuje formou stipendií žáky oboru strojní mechanik, klempíř, obráběč kovů, mechanik opravář motorových vozidel, elektrikář-silnoproud, truhlář, tesař, zedník, mechanik strojů a zařízení, strojírenství, stavebnictví, instalatér, nábytkářská a dřevařská výroba?

... stipendium činí až 3.000,- Kč za pololetí?

... žáci čtyřletého maturitního oboru mechanik strojů a zařízení mohou získat ve třetím ročníku výuční list strojního mechanika a svářečský průkaz?

... žáci oboru obchodník odcházejí po čtyřech letech studia s maturitním vysvědčením i výučním listem prodavače?

... naši žáci se každoročně zúčastňují odborných zahraničních praxí v Německu a na Slovensku?

 Prohlédněte si naši školu virtuálně!              

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

23-41-M/01 - Strojírenství
(ŠVP: 23-41-M/01 Strojírenství - Obsluha CNC strojů)
33-42-M/01 - Nábytkářská a dřevařská výroba
(ŠVP: 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 2)
36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: 36-47-M/01 Stavebnictví 2)
23-44-L/01 - Mechanik strojů a zařízení
(ŠVP: 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení)
66-41-L/01 - Obchodník
(ŠVP: 66-41-L/01 Obchodník 2)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: 64-41-L/51 Podnikání)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: 23-51-H/01 Strojní mechanik 2)
23-55-H/01 - Klempíř
(ŠVP: 23-55-H/01 Klempíř)
23-56-H/01 - Obráběč kovů
(ŠVP: 23-56-H/01 Obráběč kovů 1)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: 23-68-H/01 Mechanik opravář kolejových vozidel 2)
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud
(ŠVP: 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 3)
26-52-H/01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: 33-56-H/01 Truhlář 1)
36-52-H/01 - Instalatér
(ŠVP: 36-52-H/01 Instalatér 1)
36-52-H/02 - Mechanik plynových zařízení
(ŠVP: 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení)
36-64-H/01 - Tesař
(ŠVP: 36-64-H/01 Tesař 2)
36-67-H/01 - Zedník
(ŠVP: 36-67-H/01 Zedník 3)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: 66-51-H/01 Prodavač 2)
66-53-H/01 - Operátor skladování
(ŠVP: 66-53-H/01 Operátor skladování 1)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: 69-51-H/01 Kadeřník 1)

Spolupracující firmy

Virtual Visit s.r.o.

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 18. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie I
6. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie II
11. místo - ústřední kolo Učeň instalatér
2018 1 3. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie I
17. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie VII
21. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie I
2017 0 22. místo - ústřední kolo Učeň instalatér
25. místo - ústřední kolo Učeň instalatér

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
3. 4. 2017 - 6. 4. 2017
7. 1. 2015 - 9. 1. 2015
4. 3. 2013 - 7. 3. 2013
11. 5. 2010 - 12. 5. 2010
16. 4. 2007 - 17. 4. 2007
3. 6. 2003 - 5. 6. 2003
23. 3. 1999 - 24. 3. 1999
22. 2. 1999 - 23. 2. 1999
Projekt podporují: