škola | Poděbrady (okres Nymburk)

Střední odborná škola Multimediálních studií

SOŠ Multimediálních studií vznikla v roce 2011. K oboru Multimediální tvorba škola otevřela v roce 2018 druhý obor Design a nová média. Společně s EKO Gymnáziem sídlí na klidném okraji Poděbrad. Ateliéry pro kreativní tvorbu jsou umístěny na poděbradském zámku.

Proč studovat u nás?

 • Výuka probíhá s využitím špičkových technologií,
 • je zajištěna vysoká prostupnost na vysoké školy obdobného zaměření,
 • na škole učí odborníci z praxe,
 • je vytvořen prostor pro kreativitu s využitím znalostí marketingu a marketingové komunikace,
 • funguje úzká spolupráce s vysokými školami a zaměstnavateli,
 • jsou zajištěny odborné stáže a praxe v průběhu studia i po maturitě ve školní reklamní agentuře,
 • výuka probíhá ve specializovaných multimediálních učebnách, ve výtvarném, sochařském, fotografickém a 3D ateliéru,
 • organizují se pravidelná workshopová soustředění v exteriérech za účasti odborníků z daného oboru,
 • žáci jsou zapojeni do školních a mimoškolních odborných projektů a stáží,
 • žáci průběžně pracují na osobním růstu a vytvářejí si osobní portfolia pro vlastní prezentaci i jako přípravu na talentové zkoušky na VŠ,
 • probíhá spolupráce se zahraničními školami stejného zaměření,
 • škola realizuje jedinečný motivační systém ohodnocení studentů.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

82-41-M/03 - Scénická a výstavní tvorba
(ŠVP: Design a nová média)
82-41-M/17 - Multimediální tvorba
(ŠVP: Multimediální tvorba)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
22. 4. 2014 - 23. 4. 2014
22. 2. 2010 - 1. 3. 2010
4. 4. 2007 - 5. 4. 2007
19. 11. 2001 - 21. 11. 2001
6. 10. 1999 - 6. 10. 1999
7. 12. 1998 - 14. 12. 1998
Projekt podporují: