škola | Znojmo (okres Znojmo)

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Školu navštěvuje celkem 750 žáků.  414 žáků studuje obory středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou z toho 61 žáků nástavbové studia denní i dálkové formy a 336 žáků studuje obory středního vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou v denní i zkrácené formě studia.

SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o., jsou součástí systému družstevního školství. Jsou propojeny   na   podnikatelskou   sféru,  která  rozhoduje  o  profesní  stránce  přípravy  žáků  a zabezpečuje ji.

   Škola patří k největším školským zařízením znojemského regionu, jehož potřeby středního odborného  a úplného středního odborného vzdělávání pomáhá zabezpečovat.

Rozšíření činnosti školy o obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a o další aktivity doplňuje  tradiční  učňovskou  přípravu.  Absolventi  těchto oborů nacházejí uplatnění  v oblasti   obchodu,   společného   stravování,   ve   službách,   v cestovním  ruchu  i  v dalších oblastech podnikatelské sféry. Škola umožňuje absolventům všech oborů středního vzdělání s výučním listem prohloubit si vzdělání   v   nástavbovém   studiu   oborů  Podnikání – denní,  dálková  forma,  Společné  stravování  a Vlasová kosmetika. Organizujeme barmanský kurz, sommelierský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, baristický kurz. Kurzy jsou určeny žákům i dospělým. Od roku 2008 nabízíme možnost získání dílčích kvalifikací  v  oboru  Kuchař – číšník.  Ke  zkvalitnění  výuky   přispívají  zahraniční  odborné  stáže, odborné praxe a odborné  exkurze. Při výuce si klademe za cíl poskytovat teoretické i praktické poznatky zvoleného oboru na kvalitativně vysoké úrovni, s důrazem na odborné předměty a praktickou složku přípravy na povolání.

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: nevyplněno)
65-42-M/01 - Hotelnictví
(ŠVP: nevyplněno)
65-42-M/02 - Cestovní ruch
(ŠVP: nevyplněno)
75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: nevyplněno)
69-41-L/01 - Kosmetické služby
(ŠVP: nevyplněno)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: nevyplněno)
65-41-L/51 - Gastronomie
(ŠVP: nevyplněno)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: nevyplněno)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: nevyplněno)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: nevyplněno)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: nevyplněno)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: nevyplněno)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0
19. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie I
9. místo - ústřední kolo HARMONIE - účesová tvorba pánská
21. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2018 1 1. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - automechanik
4. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie II

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
20. 10. 2014 - 24. 10. 2014
19. 2. 2013 - 22. 2. 2013
29. 3. 2010 - 31. 3. 2010
17. 1. 2005 - 20. 1. 2005
23. 3. 2004 - 26. 3. 2004
19. 1. 2000 - 19. 1. 2000
20. 1. 1999 - 22. 1. 1999
Projekt podporují: