škola | Liberec 2 (okres Liberec)

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec patří mezi tradiční střední školy v Liberci. Připravujeme již několikátou generaci žáků zejména v technických a řemeslných oborech strojírenského, stavebního a dopravního zaměření, ať již zakončených maturitní zkouškou či výučním listem.

Nejen pro žáky naší střední školy, ale i pro žáky ostatních středních škol v Liberci zajišťujeme ubytování na domově mládeže a také školní stravování. Vedle nabídky dalších služeb pro veřejnost provozujeme svářečskou školu.

Naleznete nás v různých čtvrtích Liberce – na Starém Městě, Novém Městě, v Pavlovicích, Dolním Hanychově a Rochlici.

Pět areálů, bezmála stovka pedagogů, podpůrný tým technických a administrativních zaměstnanců, více než pět set žáků, několik set ubytovaných na domově mládeže, desítky spolupracujících firem v regionu, zejména při zajišťování praktického vyučování, tisíce úspěšných absolventů za více než šedesát let existence školy a jejích předchůdců.

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme následující maturitní obory - Autotronik, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanik seřizovač (se zaměřením na CNC obráběcí nebo CNC vstřikovací stroje), Provoz a ekonomika dopravy - a učební obory - Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na sdělovací a zabezpečovací techniku, Instalatér, Klempíř, Malíř a lakýrník, Manipulant poštovního provozu a přepravy, Nástrojař, Strojní mechanik, Tesař, Truhlář, Zedník. Pro absolventy učebních oborů nabízí možnost získání maturity v nástavbovém studiu oboru Podnikání.

Prostě naši školu nemůžete minout.

A pokud potřebujete více důvodů?

Široká nabídka UČEBNÍCH A MATURITNÍCH OBORŮ.

Učební a maturitní obory se vzájemně doplňují a nabízejí prostupnost mezi sebou. Absolventi učebních oborů mohou následně absolvovat nástavbové studium v oboru Podnikání.

Klademe důraz na PRAKTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

Odborné předměty a zejména praktické vyučování tvoří významnou část vzdělávání.

Spolupracujeme se ZAMĚSTNAVATELI.

Odborný výcvik ve vyšších ročnících zajišťujeme ve spolupráci s více než čtyřmi desítkami zaměstnavatelů. Díky tomu se naši žáci již při studiu seznamují s tím, jak bude vypadat jejich budoucí profesní uplatnění.

Žáci vybraných oborů získávají STIPENDIA.

Jsme zapojeni do Stipendijního programu Libereckého kraje pro žáky vybraných oborů vzdělání. Při splnění podmínek žáci mohou získat až 26.500 Kč za dobu vzdělávání.

Odměňujeme žáky za PRODUKTIVNÍ ČINNOST.

Žáci zapojení do plnění zakázek pro zákazníky nebo v rámci údržby samotné školy jsou finančně odměňováni ve výši minimálně 30 % minimální mzdy.

Vyučované obory nabízejí UPLATNĚNÍ.

Technicky zdatní a řemeslně zruční absolventi nalézají uplatnění v širokém spektru podniků. Vždyť kolem sebe stále slyšíte, že řemeslo má zlaté dno. 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

37-41-M/01 - Provoz a ekonomika dopravy
(ŠVP: Provoz a ekonomika dopravy)
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač
(ŠVP: Mechanik seřizovač - CNC obráběcí stroje)
39-41-L/01 - Autotronik
(ŠVP: Autotronik)
39-41-L/02 - Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
(ŠVP: Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení)
23-45-L/51 - Mechanik seřizovač
(ŠVP: Mechanik seřizovač - CNC vstřikovací stroje)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Strojní mechanik)
23-52-H/01 - Nástrojař
(ŠVP: Nástrojař)
23-55-H/01 - Klempíř
(ŠVP: Klempíř)
26-52-H/01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP: Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na sdělovací a zabezpečovací techniku)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: Truhlář)
36-52-H/01 - Instalatér
(ŠVP: Instalatér)
36-64-H/01 - Tesař
(ŠVP: Tesař)
36-67-H/01 - Zedník
(ŠVP: Zedník)
37-51-H/01 - Manipulant poštovního provozu a přepravy
(ŠVP: Manipulant poštovního provozu a přepravy)
39-41-H/01 - Malíř a lakýrník
(ŠVP: Malíř a lakýrník)

Spolupracující firmy

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2018 0 11. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie I
9. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie II
6. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
11. 4. 2017 - 21. 6. 2017
5. 2. 2013 - 11. 2. 2013
9. 6. 2008 - 12. 6. 2008
21. 3. 2005 - 1. 4. 2005
8. 3. 2004 - 11. 3. 2004
20. 9. 2000 - 20. 9. 2000
4. 4. 2000 - 13. 4. 2000
21. 3. 1999 - 23. 3. 1999
Projekt podporují: