škola | Prostějov (okres Prostějov)

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 11.5
1. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
4. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
3. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie B
2018 8.5
1. místo - ústřední kolo Soutěž v programování SŠ - webové aplikace
4. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor informatika
2. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
2017 14
2. místo - ústřední kolo Soutěž v programování SŠ - webové aplikace
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
5. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie A

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
16. 1. 2017 - 25. 1. 2017
6. 4. 2010 - 8. 4. 2010
9. 1. 2007 - 11. 1. 2007
7. 2. 2002 - 13. 2. 2002
8. 6. 1999 - 9. 6. 1999
16. 1. 2017 - 25. 1. 2017
6. 4. 2010 - 8. 4. 2010
9. 1. 2007 - 11. 1. 2007
7. 2. 2002 - 13. 2. 2002
8. 6. 1999 - 9. 6. 1999
Projekt podporují: