škola | Uničov (okres Olomouc)

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 5.5
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor biologie
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor fyzika
2018 6.5
3. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor fyzika
5. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie D
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor chemie
2017 2.5
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor biologie
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor historie

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
14. 4. 2014 - 16. 4. 2014
6. 10. 2009 - 8. 10. 2009
21. 10. 2003 - 23. 10. 2003
29. 3. 1999 - 30. 3. 1999
Projekt podporují: