škola | Olomouc (okres Olomouc)

Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

34-41-M/01 - Polygrafie
34-42-M/01 - Obalová technika
34-52-L/01 - Tiskař na polygrafických strojích
34-53-L/01 - Reprodukční grafik pro média
34-41-L/51 - Polygrafický průmysl
34-52-H/01 - Tiskař na polygrafických strojích
34-53-H/01 - Reprodukční grafik

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 5. místo - ústřední kolo Soutěž dovednosti mladých grafiků
2017 0 4. místo - ústřední kolo Soutěž dovednosti mladých grafiků

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
13. 3. 2018 - 15. 3. 2018
6. 12. 2011 - 9. 12. 2011
29. 5. 2006 - 30. 5. 2006
2. 5. 2001 - 4. 5. 2001
26. 11. 1998 - 26. 11. 1998
Projekt podporují: