škola | Kroměříž (okres Kroměříž)

Gymnázium Kroměříž

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 11.5
4. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
6. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
2018 12
6. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
1. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
2017 10
2. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor fyzika
5. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
2. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie A

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
19. 4. 2016 - 21. 4. 2016
23. 3. 2010 - 26. 3. 2010
19. 2. 2002 - 26. 3. 2002
9. 9. 1998 - 9. 9. 1998
Projekt podporují: