škola | Kroměříž (okres Kroměříž)

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

   Jsme církevní škola a nabízíme:

- vzdělávání podle ŠVP " TRADICE A PROSPERITA" v souladu s RVP pro gymnázia MŠMT ČR

- bezpečné a přátelské prostředí

- velký výběr volitelných předmětů, orientace na humanitní i přírodní vědy

- výchovné prostředí zakotvené v křesťanských hodnotách

- ubytování a stravování přímo v areálu školy

- slevy a podporu studentům ze sociálně slabých rodin

- podporu talentovaných studentů v oblasti cizích jazyků, přírodních a společenských věd

- výuku anglického, německého, francouzského, ruského, španělského a latinského jazyka

- jazykové konverzace vedené lektory z JAR, VB, Ruska a Německa

- výuku v nově opravených interaktivních učebnách

- wifi v budově školy i domova mládeže

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Tradice a prosperita)
79-41-K/61 - Gymnázium - 6 leté
(ŠVP: Tradice a prosperita)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 8.5
5. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor ochrana a tvorba životního prostředí
3. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
1. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie B
2018 9
255. místo - mezinárodní kolo Mezinárodní fyzikální olympiáda
5. místo - ústřední kolo Fyzikální olympiáda - kategorie A
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2017 9.5
6. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
4. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie A
1. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
26. 11. 2019 - 29. 11. 2019
11. 3. 2014 - 17. 3. 2014
11. 5. 2009 - 15. 5. 2009
19. 11. 2004 - 25. 11. 2004
9. 9. 1998 - 9. 9. 1998
Projekt podporují: