škola | Kroměříž (okres Kroměříž)

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

29-41-M/01 - Technologie potravin
29-42-M/01 - Analýza potravin

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2018 1 4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor chemie

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
16. 4. 2018 - 20. 4. 2018
2. 4. 2012 - 4. 4. 2012
6. 6. 2007 - 7. 6. 2007
12. 4. 2002 - 18. 4. 2002
11. 6. 2001 - 13. 6. 2001
Projekt podporují: