škola | Uherské Hradiště (okres Uherské Hradiště)

Gymnázium Uherské Hradiště

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 19.3
1. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - španělština - kategorie I
3. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor historie
4. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
2018 18
4. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
6. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
2017 20.5
3. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
5. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
4. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
3. 12. 2019 - 9. 12. 2019
21. 3. 2014 - 1. 4. 2014
2. 3. 2009 - 5. 3. 2009
11. 1. 2005 - 17. 1. 2005
25. 2. 2003 - 28. 2. 2003
3. 9. 1998 - 3. 9. 1998
Projekt podporují: