škola | Brno (okres Brno-město)

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Jsme víceoborovou školou. Žáci u nás mohou získat vzdělání v Informačních technologiích, Elektrotechnice, Sociálněsprávní činnosti, Průmyslové ekologii a Ekonomice a podnikání. Všechny uvedené obory jsou velmi žádané na trhu práce. Všechny obory jsou maturitní, v Elektrotechnice mohou žáci získat i výuční list. Specifikem výuky je její navázání na praxi a využívání moderního vybavení a technologií.

Připravujeme žáky na úspěšný život v reálném světě. Snažíme se, aby naši školu opouštěli absolventi odborně zdatní, společensky uplatnitelní, se správně nastaveným žebříčkem hodnot.

Škola je moderní, má bezbariérové úpravy, k dispozici je školní jídelna, kantýna, studovna, 2 tělocvičny a venkovní relaxační prostory.

Pořádáme lyžařské kurzy i v zahraničí, sportovně turistické kurzy v Chorvatsku, studijní zájezdy do Velké Británie, návštěvy divadelních představení.

Účastníme se kurzů taneční výchovy, sportovních soutěží, nabízíme získání řidičského průkazu, zkoušky z vyhlášky 50, státní zkoušku z psaní na klávesnici a certifikát CISCO akademie.

Žáci konají praxi v odborných firmách a získávají tak uplatnění v praxi i úspěšnost v dalším studiu.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

16-02-M/01 - Průmyslová ekologie
(ŠVP: Průmyslová ekologie)
18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Informační technologie)
26-41-M/01 - Elektrotechnika
(ŠVP: Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost)
26-41-M/01 - Elektrotechnika
(ŠVP: Silnoproudá elektrotechnika)
26-41-M/01 - Elektrotechnika
(ŠVP: Slaboproudá elektrotechnika)
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Ekonomika a podnikání)
75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: Sociálněsprávní činnost)
26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik
(ŠVP: Elektrotechnik pro výpočetní techniku)
26-51-H/01 - Elektrikář
(ŠVP: Elektrikář)
26-52-H/01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP: Elektromechanik pro stroje a zařízení)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 3
2. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - vyšší programovací jazyky
4. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - vyšší programovací jazyky
1. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - webové aplikace
2018 2
2. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - vyšší programovací jazyky
2. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - webové aplikace
17. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie V
2017 4
6. místo - ústřední kolo Soutěž v programování SŠ - vyšší programovací jazyky
1. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - vyšší programovací jazyky
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor elektrotechnika, elektronika, telekomunikace

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
14. 1. 2019 - 18. 1. 2019
11. 1. 2011 - 14. 1. 2011
20. 9. 2004 - 25. 9. 2004
11. 3. 2003 - 14. 3. 2003
Projekt podporují: