škola | Velehrad (okres Uherské Hradiště)

Stojanovo gymnázium, Velehrad

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Informace

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1.5
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor geologie a geografie
3. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1
6. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor geologie a geografie
2018 1.5
2. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1
3. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory
2017 1
6. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor chemie
9. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
29. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
7. 6. 2018 - 12. 6. 2018
19. 4. 2016 - 21. 4. 2016
4. 12. 2012 - 7. 12. 2012
25. 5. 2007 - 28. 5. 2007
Projekt podporují: