škola | Třemošnice (okres Chrudim)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici zajišťuje studium ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, celodenní stravování a ubytování ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením.

Nabízíme prospěchové stipendium 2 000–5 000 Kč měsíčně, stipendijní ubytovací program, svářečský kurz pro všechny strojírenské obory.

SOŠ a SOU technické v Třemošnici nabízí zájemcům studium těchto oborů:

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou – u oborů L po třetím ročníku výuční list

Možnost stipendia na ubytování, studium a svářečský kurz.

kód a název oboru: 23-41-M/01 Strojírenství

kód a název oboru: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

kód a název oboru: 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

kód a název oboru: 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Tříleté obory vzdělání s výučním listem

Možnost stipendia na ubytování, studium a svářečské kurzy.

kód a název oboru: 23-52-H/01 Nástrojař

kód a název oboru: 23-56-H/01 Obráběč kovů

kód a název oboru: 23-51-H/01 Strojní mechanik

kód a název oboru: 23-55-H/01 Klempíř

kód a název oboru: 21-55-H/01 Slévač

kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář

Nedílnou součástí naší školy jsou projekty ESF

– Rozvoj školy I, Rozvoj školy II

– Zřízení a vedení svářečské školy v systému CWS ANB pro svářeče kovů

– Svařování kovů na střední odborné škole a středním odborném učilišti

– Komplexní modulární pracoviště pro učební obory klempíř a truhlář

– Aplikace Common Assessment Framework ve střední odborné škole pro zvyšování její kvality a autoevaluaci

– Systém dílčích kvalifikací – cesta k výučnímu listu

– Vzdělávací programy pro nástrojaře

– Moderní vzdělávání na SOŠ

– UNIV 3

– Leonardo da Vinci, Erasmus+ – stáže žáků ve Francii, Německu, Portugalsku, Španělsku, Itálii, Rakousku a na Slovensku

Výuka probíhá v areálu, kde je škola, dílny, počítačové učebny, tělocvična, venkovní hřiště a učebna, cvičná stavba, školní jídelna a domov mládeže.

Významně spolupracujeme se strojírenskými firmami nejen v Třemošnici. Našimi partnery jsou i truhlářské firmy v okolí. V těchto firmách probíhá odborný výcvik od 2. ročníku.

Ve spolupráci s úřady práce i firmami se škola významně podílí na rekvalifikacích a profesních kvalifikacích.

Jsme velmi dobří v oborech, které vyučujeme, a děláme vše proto, aby u nás byli žáci spokojeni a naši školu navštěvovali rádi.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

23-41-M/01 - Strojírenství
(ŠVP: Ekonomika a informační systémy)
23-44-L/01 - Mechanik strojů a zařízení
(ŠVP: Servis, údržba a montáž strojírenských zařízení)
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač
(ŠVP: Programování a obsluha CNC strojů)
33-41-L/01 - Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
(ŠVP: Truhlář a návrhář konstrukcí)
21-55-H/01 - Slévač
(ŠVP: Obsluha robotických zařízení)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Zámečník)
23-52-H/01 - Nástrojař
(ŠVP: Nástrojař)
23-55-H/01 - Klempíř
(ŠVP: Klempíř)
23-56-H/01 - Obráběč kovů
(ŠVP: Obráběč kovů)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: Truhlář)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
10. 2. 2016 - 15. 2. 2016
3. 11. 2011 - 9. 11. 2011
7. 3. 2006 - 10. 3. 2006
11. 3. 2002 - 11. 4. 2002
15. 3. 2000 - 15. 3. 2000
11. 5. 1999 - 14. 5. 1999
Projekt podporují: