škola | Stochov (okres Kladno)

Střední škola služeb a řemesel Stochov

Desetkrát proč právě k nám?

  1. Kamarádské prostředí, partnerský přístup
  2. Vzájemná prostupnost mezi učebními a studijními obory
  3. Moderní vybavení školy, moderní výukové metody
  4. Vlastní pracoviště odborného výcviku a lukrativní smluvní pracoviště odborného výcviku v tuzemsku i zahraničí
  5. Možnost získání 2. maturity nebo 2. výučního listu ve zkráceném studiu na 1 rok
  6. Certifikované kurzy pro rozšiřování kvalifikace
  7. Zahraniční praxe, stáže, brigády, poznávací zájezdy
  8. Dobré dopravní spojení
  9. Ubytování v domově mládeže, stravování ve vlastní školní jídelně
  10. Zájmové kroužky, mimoškolní akce, netolerance návykových látek

Naším hlavním cílem je uplatnitelnost kvalitně připravených absolventů na pracovním trhu nejen v našem regionu, ale i kdekoli v Evropě. Proto dlouhodobě spolupracujeme se školami podobného zaměření v Německu a Rakousku, institucemi v zahraničí, kde naši žáci i učitelé absolvují odborné praxe a stáže.  Ty jsou realizovány především v Německu, Rakousku a Itálii, kde čerpáme nové zkušenosti a poznatky, rozvíjíme a posilujeme kompetence podle zájmu žáků a pedagogů. Kompetentnější učitel vychová a připraví kompetentnějšího absolventa! Vysoce kompetentní absolvent se lépe uplatní na trhu práce.

Spolu s odborností klademe důraz i na jazykovou přípravu našich žáků s ohledem na naše partnerské školy – v německém Hameln a dolnorakouském Mistelbachu, zahraniční partnerská pracoviště v německém Kreuthu, Schwerinu a Crivitz, jakož i na přípravu žáků na společnou část maturitní zkoušky u maturitních oborů a cizojazyčnou část závěrečné zkoušky u oborů učebních.

Žáci se úspěšně zapojují do soutěží odborných dovedností a dosahují vynikajících výsledků v celostátních soutěžích.

Škola sama je pořadatelem regionální soutěže odborných dovedností v oboru klempíř (každoročně od roku 2014 ve spolupráci s Cechem KPT), od roku 2009 pořádá Přebor ČR stavebních škol v in line bruslení z pověření odborového svazu Stavba.

 

 

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

37-42-M/01 - Logistické a finanční služby
(ŠVP: Logistické a finanční služby)
65-42-M/01 - Hotelnictví
(ŠVP: Hotelnictví a turismus)
69-41-L/01 - Kosmetické služby
(ŠVP: Kosmetické služby)
69-41-L/01 - Kosmetické služby
(ŠVP: Kosmetické služby - zkrácené studium)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání - dálková forma)
23-55-H/01 - Klempíř
(ŠVP: Klempíř pro stavební výrobu)
23-55-H/01 - Klempíř
(ŠVP: Klempíř pro stavební výrobu - zkrácené studium)
36-52-H/01 - Instalatér
(ŠVP: Instalatér)
36-52-H/01 - Instalatér
(ŠVP: Instalatér - zkrácené studium)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař - číšník)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař - číšník - zkrácené studium)
66-53-H/01 - Operátor skladování
(ŠVP: Operátor skladování)
66-53-H/01 - Operátor skladování
(ŠVP: Operátor skladování - zkrácené studium)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: Kadeřník)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1 3. místo - ústřední kolo Klempíř - Mistrovství ČR
4. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie I
18. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie III
2018 1 2. místo - ústřední kolo Klempíř - Mistrovství ČR
29. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie I
2017 1 1. místo - ústřední kolo Klempíř - Mistrovství ČR
5. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie II

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
3. 12. 2019 - 6. 12. 2019
1. 2. 2017 - 7. 2. 2017
20. 1. 2011 - 25. 1. 2011
4. 6. 2007 - 5. 6. 2007
25. 3. 2004 - 29. 3. 2004
4. 11. 2002 - 8. 11. 2002
5. 10. 1998 - 7. 10. 1998
Projekt podporují: