škola | Ostrava (okres Ostrava-město)

Gymnázium EDUCAnet Ostrava

Gymnázium moderní, kvalitní a přátelské? Jde to!

Gymnázium EDUCAnet Ostrava sídlí v Ostravě-Hrabůvce již 14 let. Za tu dobu vyslalo své absolventy na nejlepší české i zahraniční univerzity a jeho studenti sbírají každý rok řadu ocenění i úspěchů. Co však činí toto gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků a informačních technologií výjimečným je každodenní zapojení nejmodernějších technologií a metod výuky v kombinaci s příjemným prostředím a skutečným individuálním přístupem. Koncept školy vysvětluje ředitelka PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová, MPA: „Od samého začátku jsme spojili to nejlepší z obou přístupů. Rozsah učiva a vysokou laťku tradičního gymnázia předáváme studentům za použití moderní techniky, webu i služeb, které jsou již naprosto běžné v business prostředí a zahraničních vzdělávacích institucích, cestu do většiny českých škol však stále hledají jen pomalu. Proto jsou naši studenti skvěle připraveni na VŠ i práci v perspektivních oborech, jsou flexibilní, umí využít vše, co současný pokrok nabízí.“ Jinými slovy se výuka stává nejen vysoce efektivní, ale také rozvíjí všechny klíčové kompetence jednotlivce, nejen paměť. Každý student má k dispozici kompletní sadu nástrojů Google Suite, místo tabule učitel v hodině používá velkoplošný dotykový LCD panel, což mu umožňuje v reálném čase doplnit látku informacemi z webu či pracovat s výukovými aplikacemi. Studenti pracují s notebookem či mobilním zařízením a zápis i výukové materiály od vyučujícího mají 24/7 zpřístupněny ve virtuální učebně Classroom, kde rovněž odevzdávají úkoly či dostávají zpětnou vazbu od učitele. Žáci se proto celý čas hodiny mohou místo překotného opisování tabule do sešitu věnovat pochopení učiva. To vše v kombinaci s malým počtem žáků a filozofií školy tvoří ideální základ pro rozvoj každého jednotlivce. „Atmosféra je na našem gymnáziu, dá-li se to tak říci, rodinná“ říká s úsměvem ředitelka Bačová „V podmínkách, které jsme si zde vytvořili, pro nás není individuální přístup jen frází. Je pro nás realitou a samozřejmostí.“ EDUCAnet je proto ideální například i pro mimořádně nadané studenty nebo vrcholové sportovce. „Měli jsme a máme zde studenty, kteří jsou zapojení do mezinárodních výzkumných skupin nebo kteří např. tráví celou sezónu na ledovci s lyžemi. My jsme schopni jim právě díky našemu přístupu k výuce a technologiím poskytnout individuální péči nebo je učit i dálkově“. Čímž se pozvolna dostáváme k aktuálnímu tématu COVIDu a distanční výuky. Již na jaře, ihned po prvním uzavření škol, přešlo gymnázium na online výuku všech předmětů formou videokonferencí během jediného dne! S ředitelkou se díváme na březnovou reportáž TV Polar o online výuce na EDUCAnetu, ke které dodává: „Všude jsme slyšeli, že to nejde. Co ostatní školy teprve objevovaly, pro nás bylo každodenní realitou. Proto máme náskok.“ V souvislosti s tím hovoříme o Průmyslu 4.0 a hlubokých změnách v požadavcích na vzdělání i na trhu práce, které COVID pouze podstatně urychlil. Ředitelka však o své studenty strach nemá, poněvadž je dle svých slov od prvního dne připravují na svět zítřka, nikoli ten, který již byl. Na dotaz, jak to tým EDUCAnetu dokázal, odpovídá jejich krédem:

„Protože na dobrém vzdělání záleží!“

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: S notebookem do školy)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 30. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
34. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2017 0 14. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
24. 1. 2019 - 28. 1. 2019
20. 3. 2013 - 22. 3. 2013
4. 11. 2009 - 6. 11. 2009
8. 1. 2008 - 9. 1. 2008
Projekt podporují: