škola | Ostrava (okres Ostrava-město)

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o.

Zřizovatelem školy je skupina AGEL, nejúspěšnější poskytovatel zdravotní péče ve střední Evropě. AGEL Střední zdravotnická škola je školou, jejíž cílem je podílet se na vysoce kvalitní přípravě nelékařského zdravotnického personálu

Působíme v Ostravě-Koblově - odkaz na virtuální prohlídku 

 

Před třemi lety jsme otevřeli také pobočku v Českém Těšíně - odkaz na virtuální prohlídku

Školy jsou vybaveny moderní technikou a odpovídají nejnovějším trendům. Díky návaznosti na zdravotnická zařízení, která provozuje skupina AGEL, škola realizuje nadstandardní praxi a současně je schopna všem svým studentům zajistit pracovní uplatnění po dokončení studia či v jeho průběhu.

Byť se jedná o soukromou školu, školné na střední škole se neplatí. Naopak mají žáci možnost čerpat některé ze stipendií. Absolventům nabízíme možnost pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole u nás v Ostravě nebo v Českém Těšíně.

V denní formě studuje v oborech střední zdravotnické školy celkem 407 žáků, z toho 196 v Ostravě a 211 v Českém Těšíně. Jsou to obory praktická sestra, zdravotnické lyceum a laboratorní asistent. Do historicky prvního maturitního ročníku nastoupilo 88 studentů. 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
53-43-M/01 - Laboratorní asistent
78-42-M/04 - Zdravotnické lyceum

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
15. 6. 2020 - 18. 6. 2020
9. 5. 2018 - 11. 5. 2018
Projekt podporují: