škola | Praha 5 Motol (okres Praha)

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Jsme moderní škola s téměř sedmdesátiletou tradicí, jejímž zřizovatelem je Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. (DPP). Nabízíme pestrou škálu tříletých oborů s výučním listem a také čtyřletých maturitních oborů, nejen se zaměřením na dopravu. V žádném z nich se školné neplatí! Orientujeme se i na vzdělávání dospělých, a to ve studiu nástavbovém (denním i dálkovém), dálkovém a dálkovém zkráceném. Více informací najdete na  www.sps-dopravni.cz.

Ze spolupráce s DPP vyplývá pro žáky školy řada výhod. Již během studia se mohou aktivně zapojit do jeho náborových programů: V posledním ročníku do Motivačního programu, který jim umožňuje účastnit se řady zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť podniku a následně pak do Absolventského programu, ve kterém mají hned po maturitě nebo vyučení možnost zajistit si v DPP stálé pracovní místo. Po dosažení plnoletosti mají k dispozici i velkorysý Stipendijní program, během kterého získávají motivační stipendium i jiné benefity. Zřizovatel dbá i o vzdělávání pedagogů, pro které zajišťuje odborné stáže na svých pracovištích. Někteří jeho zaměstnanci se na výuce odborných předmětů přímo sami podílejí, čímž je zajištěna maximální provázanost teorie s praxí. Zástupci expertní skupiny DPP spolupracují se školou také při tvorbě a úpravách školních vzdělávacích programů, - například u elektro oborů a oboru automechanik. Jejich výuka je nově orientována na hybridní a alternativní pohony.

Ne všichni žáci a absolventi však míří do DPP. Uplatnění získávají v řadě tuzemských i zahraničních firem a podniků. Někteří odcházejí dále  studovat na vysoké školy. Během studia se žáci školy zapojují do řady středoškolských soutěží a přehlídek, např. celostátní soutěž Junior Achivement, závody vodíkových autíček Horizon Grand Prix, řemeslné soutěže – Automechanik a Aranžér Junior, Enersol apod.

Co dalšího ještě škola nabízí? Individuální přístup k potřebám žáků, přátelské prostředí, odborné praxe na pracovištích DPP či ve smluvních servisech dle vlastního výběru, zkoušku z elektrotechnické způsobilosti z vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve vybraných oborech dva cizí jazyky, odborné stáže v tuzemských i zahraničních firmách i aktivity mimo vyučování (sportovní a adaptační kurzy, imatrikulační a maturitní ples aj.). Zkrátka s námi se toho nejen hodně naučíte, ale díky mimoškolním aktivitám budete na školní léta i rádi vzpomínat!

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Aplikace, grafika a webdesign)
37-41-M/01 - Provoz a ekonomika dopravy
(ŠVP: Ekonomika městské dopravy)
37-41-M/01 - Provoz a ekonomika dopravy
(ŠVP: Logistika v dopravě)
26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik
(ŠVP: Informační a zabezpečovací systémy, model L+H (výuční list +maturita))
39-41-L/01 - Autotronik
(ŠVP: Autotronik, model L+H (výuční list i maturita))
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání)
66-42-L/51 - Propagace
(ŠVP: Propagace)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Provozní zámečník)
23-55-H/02 - Karosář
(ŠVP: Karosář)
23-61-H/01 - Autolakýrník
(ŠVP: Autolakýrník)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Automechanik)
26-51-H/01 - Elektrikář
(ŠVP: Elektrikář)
26-52-H/01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP: Elektromechanik pro dopravní prostředky)
26-57-H/01 - Autoelektrikář
(ŠVP: Autoelektrikář pro elektromobilitu)
66-52-H/01 - Aranžér
(ŠVP: Aranžér)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 6. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - autolakýrník
2018 0 14. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - autotronik
2017 0 5. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - autolakýrník

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
25. 2. 2020 - 28. 2. 2020
22. 4. 2013 - 25. 4. 2013
3. 11. 2004 - 8. 11. 2004
15. 2. 2000 - 17. 2. 2000
21. 12. 1999 - 21. 12. 1999
25. 1. 1999 - 26. 1. 1999
Projekt podporují: