škola | Teplice (okres Teplice)

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace

Škola vložena automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

Obory

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
Projekt podporují: