škola | Olomouc (okres Olomouc)

Konzervatoř Evangelické akademie

Škola vložena automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

82-44-P/01 - Hudba
82-44-M/01 - Hudba
82-45-M/01 - Zpěv
82-45-P/01 - Zpěv

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1 2. místo - ústřední kolo Soutěž konzervatoří - obor hra na trubku, kategorie III
Projekt podporují: