škola | Nový Bor (okres Česká Lípa)

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru je jedinečná vzdělávací instituce s celorepublikovou působností a dlouholetou tradicí, která nabízí kompletní vzdělávání od učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy. Od roku 2008 nabízí, kromě nabídky sklářských oborě také studium všeobecného Gymnázia a ve školním roce 2011/2012 byly otevřeny další nové obory Design interiéru a Předškolní a mimoškolní pedagogika.
 
Absolventi sklářské školy díky svému širšímu výtvarnému zaměření a obecnému rozhledu získávají uplatnění nejen ve sklářských oborech, ale především v malých sklářských firmách, sklářských ateliérech a reklamních agenturách. Výrazné procento absolventů maturitních oborů dále studuje na různých typech vyšších a vysokých škol. Podobná situace je i u absolventů Vyšší odborné školy. Mnozí z nich pokračují ve studiu na vysoké škole. Jsme školou otevřenou, moderní, s dlouholetou tradicí.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Gymnázium)
75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika
(ŠVP: Předškolní a mimoškolní pedagogika)
82-41-M/11 - Design interiéru
(ŠVP: Design interiéru)
82-51-L/05 - Uměleckořemeslné zpracování skla
(ŠVP: Uměleckořemeslné zpracování skla)
28-58-H/01 - Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
(ŠVP: Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0
106. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie IV
10. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie VII
13. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.A
2018 0.5
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2
30. místo - ústřední kolo Studentský design - kategorie SŠ
32. místo - ústřední kolo Studentský design - kategorie SŠ
2017 2
4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
4. 3. 2016 - 9. 3. 2016
31. 1. 2012 - 6. 2. 2012
7. 12. 2009 - 9. 12. 2009
1. 2. 2005 - 4. 3. 2005
12. 11. 2001 - 14. 11. 2001
17. 1. 2000 - 20. 1. 2000
Projekt podporují: