škola | Velké Meziříčí (okres Žďár nad Sázavou)

Gymnázium Velké Meziříčí

Škola vložena automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 12.5
3. místo - ústřední kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
4. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor ochrana a tvorba životního prostředí
4. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2018 4
6. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
6. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
3. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie B
2017 8
2. místo - ústřední kolo Turnaj mladých fyziků
4. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
Projekt podporují: