škola | Žďár nad Sázavou (okres Žďár nad Sázavou)

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Škola vložena automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

Obory

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 14.5
4. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
5. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
1. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2018 16.5
3. místo - ústřední kolo Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D
2. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
4. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2017 17.5
3. místo - ústřední kolo Přírodovědný klokan - kategorie Junior
9. místo - ústřední kolo Soutěž v programování SŠ - vyšší programovací jazyky
2. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.B
Projekt podporují: