škola | Třebíč (okres Třebíč)

Gymnázium Třebíč

Škola vložena automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 17.9
3. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor teorie kultury, umění a umělecké tvorby
2. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
3. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
2018 22.5
5. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor ochrana a tvorba životního prostředí
1. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda AB
4. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
2017 7.5
1. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
2. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie B
3. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie A
Projekt podporují: