škola | Železný Brod (okres Jablonec nad Nisou)

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

Umění je chemie, chemie je umění

Škola ve 100. roce své existence nabízí čtyři obory. Setkávají se zde budoucí chemici a technologové skla s budoucími sklářskými výtvarníky a desinatéry. Jejich vzájemná odlišnost přináší do budovy školy zvláštní atmosféru, ve které rozdílně zaměření lidé mohou při realizaci svých prací spolupracovat a kombinovat poznatky různých oborů. 

Budovu školy si můžete projít alespoň virtuálně.

Vše o přijímacím řízení nalezne uchazeč na stránkách školy.

Výtvarné zpracování skla

Škola nabízí ke studiu šest sklářských specializací:

  • Broušení a tavená plastika
  • Hutní tvarování skla
  • Malba a dekor
  • Ryté a reliéfní sklo
  • Design technickodekorativního skla a skleněných figurek
  • Design šperku, bižuterie a módních doplňků

Díky individuálnímu přístupu výtvarníků a dílenských učitelů studenti posilují své výtvarné cítění a zvyšují řemeslnou zručnost. Během studia se také učí obhajovat vlastní názor, přijímat kritiku, rozhodovat sami za sebe, pracovat v týmu, a tím celkově rozvíjet svoji osobnost. Škola reaguje na současnou potřebu užívání PC, a to zařazením výuky počítačové grafiky včetně 3D vizualizací. Studenti se každoročně mohou účastnit mezinárodních sklářských workshopů a prezentují své školní práce na dalších akcích – na výstavách a designérských soutěžích v Čechách i v zahraničí. V této oblasti škola dlouhodobě dosahuje značných úspěchů.

Produktový design

Ateliér nabízí kvalitní odborné vzdělání s využitím současných technologií při navrhování a výrobě produktů. Studium je zaměřeno na účelné propojení klasických výtvarných technik s použitím profesionálního 2D a 3D programového vybavení. V průběhu studia se žáci naučí navrhovat, komunikovat se zadavatelem a pracovat s nejrůznějšími materiály. Výuka v ateliéru je zaměřena na jednotlivce, ale i na schopnost žáka pracovat v týmu. Již od prvního ročníku řeší studenti široké spektrum zadání a soutěží z oblastí produktového i obalového designu. Studium přesahuje také do interiérového a grafického designu. Toto široké a komplexní vzdělání umožňuje kvalitní předpoklady pro další studium na vysoké škole a výbornou schopnost uplatnění na trhu práce v mnoha kreativních oborech.

Aplikovaná chemie

Naše škola je jediná v Libereckém kraji, kde je možné studovat tento specifický obor. Nabízí kvalitní odborné zázemí, které je doplněno o novou vyučovací a výpočetní techniku a moderně vybavený komplex laboratoří. Studium svým obsahem uspokojí zájemce o chemii, matematiku, biologii, ochranu přírody, chemickou analýzu, průmyslové technologie a počítačovou techniku. Obor Aplikovaná chemie vychází z jednotného základu, který je vyučován v prvních dvou ročnících. V této počáteční fázi studia žáci získají všeobecný odborný přehled. V posledních dvou ročnících se věnují vybranému zaměření. V aktuální nabídce jsou:

  • Analytická chemie
  • Farmaceutické substance
  • Ochrana životního prostředí

Technologie skla

Na základě zvýšeného zájmu a potřeb sklářského průmyslu byl před nedávnem znovu otevřen tento atraktivní obor. Jsme jediná škola v České republice, která obor nabízí. Studenti se důkladně seznámí se základními vlastnostmi skla, tvarováním i jeho zušlechťováním. Během studia budou spolupracovat se sklářskými firmami a vykonávat praxi ve sklářské výrobě pod vedením zkušených odborníků. Absolventi naleznou uplatnění ve sklářských firmách a různých úsecích souvisejících s výrobou skla. Obor je zařazen do stipendijního programu Libereckého kraje.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

28-44-M/01 - Aplikovaná chemie
(ŠVP: Aplikovaná chemie)
28-46-M/01 - Technologie silikátů
(ŠVP: Technologie skla)
82-41-M/04 - Průmyslový design
(ŠVP: Produktový design)
82-41-M/13 - Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
(ŠVP: Design skla)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2018 0
9. místo - ústřední kolo Studentský design - kategorie SŠ
15. místo - ústřední kolo Studentský design - kategorie SŠ
27. místo - ústřední kolo Studentský design - kategorie SŠ

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
9. 6. 2017 - 15. 6. 2017
15. 4. 2013 - 18. 4. 2013
24. 2. 2009 - 27. 2. 2009
19. 4. 2006 - 25. 4. 2006
12. 2. 2001 - 14. 2. 2001
Projekt podporují: