škola | Semily (okres Semily)

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
9. 1. 2021 od 9.00 - 14.00 hod v budově gymnázia

vertical-align: middle;@GIOSemily

Gymnázium Ivana Olbrachta je státní školou, která nese jméno semilského rodáka - významného českého spisovatele. Škola vznikla v roce 1949, ale v současné budově je od roku 1952. Celý komplex budov je zajímavý architektonický celek, dílo architekta Oldřicha Udatného, postavený v letech 1947 - 1952. Přestože od této doby uplynulo půl století, má v sobě celý areál stále punc modernosti a dokonalé funkčnosti.

Škola je příspěvkovou organizací a od roku 1990 samostatným právním subjektem. V témže roce začala rozvíjet čilé mezinárodní aktivity a stala se přidruženou školou v projektu UNESCO.

Od roku 1990 až do roku 1997 se při gymnaziálním studiu úspěšně rozvíjelo dvouleté pomaturitní studium cestovního ruchu s celostátní spádovou oblastí. Úspěšný rozvoj tohoto typu studia zastavila bohužel nová legislativní opatření z roku 1995 a další rozhodnutí z ministerstva pak zabránila transformaci pomaturitního studia ve vyšší odbornou školu. V současné době má gymnaziální studium všeobecný charakter ve 2 studijních cyklech: osmiletém a čtyřletém. Student se profiluje volbou volitelných předmětů, buď směrem humanitním, přírodovědným nebo technickým. V nabídce volby je okolo 15 předmětů, přičemž studenti z maturitních tříd si mohou standardní plán rozšířit ze všech ročníků nejvíce, a to o 3 až 4 povinně volitelné předměty a k nim je možno přidat ještě některý z nepovinných předmětů. Na semilském gymnáziu se nejvíce studuje angličtina s němčinou, ale v nabídce s angličtinou je též francouzština. Jednou z výhod osmiletého studia je zařazení druhého světového jazyka do programu výuky již od sekundy. Všeobecné gymnaziální vzdělání je určitě nejlepší přípravou pro studium na vysoké škole.

Velmi dobrá vybavenost školy

 • Informační centrum a studovna – denně od 7.30 do 16.30 včetně neomezeného přístupu k internetu
 • WiFi
 • multifunkční kopírka
 • odborné učebny – jazyků, IKT, Hv, Vv, Bi, Ch, F,…
 • interaktivní výukové pomůcky a software
 • relaxační zóny pro studenty
 • vlastní školní kuchyň s jídelnou a bufetem

Zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity

 • školní hřiště, dvě tělocvičny, lezecká stěna, posilovna
 • keramická dílna, točírna
 • víceúčelová aula
 • adaptační kurz pro primu a 1. ročník
 • lyžařské kurzy, sportovní kurzy

Mezinárodní aktivity

 • spolupráce se zahraničními subjekty
 • odborné zahraniční exkurze – SRN, Anglie, Francie,...

 

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Olivín – místní drahokam moudrosti)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Škola UNESCO – Svět ve škole)

Výstavy Vyzkoušej si spojení "nanečisto" Návod: Jak se připojit k hovoru

Připojit se k Teams 8:00 - 12:00 Připojit se k Teams 18:00 - 21:00 Chat
Připojit se k Teams 8:00 - 12:00 Připojit se k Teams 18:00 - 21:00 Chat
Připojit se k Teams 8:00 - 12:00 Připojit se k Teams 18:00 - 21:00 Chat
Projekt vznikl za podpory:
Záštitu nad projektem převzali: