škola | Pardubice (okres Pardubice)

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Studium na Gymnáziu, Dašická 1083, Pardubice je koncipováno tak, aby poskytlo žákům úplné střední všeobecné vzdělání s vyrovnaným podílem humanitních a přírodovědných vědomostí. Tato škola každoročně otevírá dvě třídy osmiletého a dvě třídy čtyřletého studia. Základní učivo je společné pro všechny žáky a zahrnuje povinně dva živé cizí jazyky (nabízena je angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština), přičemž ve výuce angličtiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny působí rodilí mluvčí. Odborná profilace je zajištěna systémem povinně volitelných předmětů, kdy žáci vyšších ročníků mají možnost výběru ze čtrnácti předmětů. Na obou stupních studia si mohou žáci vybírat z široké nabídky nepovinných předmětů, z nichž mezi nejoblíbenější patří jazykové kroužky, pěvecký sbor či sportovní hry. Více infomací na: https://www.gypce.cz/.      Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

 

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Úspěšná příprava na VŠ)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Úspěšná příprava na VŠ)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 33
6. místo - ústřední kolo Chemická olympiáda - kategorie A
1. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.A
1. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2018 35.5
3. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor matematika a statistika
3. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
6. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2017 26.5
1. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
2. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
1. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
17. 3. 2016 - 23. 3. 2016
3. 10. 2013 - 8. 10. 2013
7. 1. 2010 - 13. 1. 2010
24. 4. 2007 - 25. 4. 2007
2. 12. 2002 - 6. 12. 2002
9. 11. 1998 - 13. 11. 1998
Projekt podporují: