škola | Turnov (okres Semily)

Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace

  • Postupná profilace žáka od 2. ročníku prostřednictvím volitelných seminářů.
  • Nadstandardní příprava pro vysokoškolské studium (14 hodin volitelných seminářů ve 4. ročníku).
  • Moderní výuka, která klade důraz na výuku cizích jazyků a ICT.
  • Individuální přístup, profesní výchova, kariérové poradenství, preventivní programy.
  • Komfortní zázemí pro studium a volný čas.
  • Četné kontakty se zahraničím.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: ŠVP Gymnázia Turnov)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: ŠVP Gymnázia Turnov)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 17.6
2. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II
1. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
2. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie B
2018 9.5
1. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
3. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie C
3. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie C
2017 14.5
2. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
6. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
1. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie C

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
18. 11. 2019 - 21. 11. 2019
24. 2. 2014 - 27. 2. 2014
6. 1. 2010 - 14. 1. 2010
7. 1. 2008 - 9. 1. 2008
13. 12. 2007 - 14. 12. 2007
1. 4. 2004 - 7. 4. 2004
6. 2. 2002 - 6. 2. 2002
11. 4. 2000 - 13. 4. 2000
Projekt podporují: