škola | Třebíč (okres Třebíč)

Střední škola stavební Třebíč

Střední škola stavební Třebíč = úspěšná cesta na trh práce

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Problém, se kterým se potýká řada firem, samozřejmě i stavebních. Pravidelně se na nás obracejí s žádostí o kontakty na naše absolventy. A že jich máme opravdu hodně!

Střední škola stavební Třebíč nabízí celou řadu tradičních učňovských oborů (viz přehled). V moderních dílnách, které se nacházejí v areálu školy na Hrotovické, se žáci pod odborným vedením mistrů připravují na svoje budoucí povolání. Kontakt s reálným pracovním prostředím zajišťují tzv. produktivní práce učňů na zakázkách pro naše partnerské firmy a širokou veřejnost a dlouhodobé odborné praxe u firem.

Obrovskou výhodou školy je maximální prostupnost jednotlivých typů vzdělání. Absolventi učňovských oborů si mohou ve zkráceném režimu doplnit další učební obor. Mohou však pokračovat i v nástavbovém studiu. Právě pestrou nabídkou oborů nástavbového studia (viz přehled) jsme ojedinělí v širokém okolí.

Žáci mají díky dlouholeté tradici projektu ERASMUS+ možnost vycestovat do zahraničí a získat potřebné pracovní zkušenosti. Od letošního školního roku pak mají jedinečnou příležitost díky projektu ERASMUS PRO absolvovat šestnáctitýdenní praxi v partnerských organizacích v Německu.

Mezi maturitními obory je velký zájem o Architekturu a design interiérů. Moderní učebna architektury a odborník z praxe zajišťují její vysokou odbornost a atraktivitu. Absolventi oboru Technická zařízení a energetická náročnost budov patří mezi nejvyhledávanější na trhu práce. A to zejména v Třebíči a jejím okolí. Obor Pozemní stavitelství patří mezi tradiční úspěšné obory.

O kvalitě vzdělávání vypovídá vysoká úspěšnost maturantů, a to i nástavbového studia – v celostátním měřítku výjimečná, ve státní maturitní zkoušce.  Jak se ukazuje, matematika, cizí jazyk ani čeština nejsou pro naše studenty překážkou při ukončování studia.

Absolventi všech maturitních oborů mají celou řadu možností. Pokračovat ve studiu na vysoké škole. Pokračovat na naší škole a ve zkráceném režimu si doplnit vzdělání o některý učební obor. Odejít do praxe a uplatnit se v některé z firem.

A co tedy především nabízíme? Příjemné prostředí, profesionalitu učitelů i mistrů odborného výcviku, již během studia účast v reálném pracovním světě, vysokou vzájemnou prostupnost všech nabízených oborů a variabilitu vzdělávání. Za zmínku stojí i celá řada mimoškolních aktivit – školní kapela, divadelní soubor, výtvarný kroužek, sportovní aktivity a mnohé další.  

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

36-45-M/01 - Technická zařízení budov
(ŠVP: Technická zařízení a energetická náročnost budov)
36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Stavebnictví - architektura a design interiérů)
36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Stavebnictví - pozemní stavitelství)
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud
(ŠVP: Elektrikář - silnoproud)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: Truhlář)
36-52-H/01 - Instalatér
(ŠVP: Instalatér)
36-57-E/01 - Malířské a natěračské práce
(ŠVP: Malířské a natěračské práce)
36-64-H/01 - Tesař
(ŠVP: Tesař)
36-66-H/01 - Montér suchých staveb
(ŠVP: Montér suchých staveb)
36-67-H/01 - Zedník
(ŠVP: Zedník)
39-41-H/01 - Malíř a lakýrník
(ŠVP: Malíř a lakýrník)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 2
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
14. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOU kategorie I
2018 1
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
11. místo - mezinárodní kolo Učeň instalatér
36. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie IV
2017 3
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor ochrana a tvorba životního prostředí
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
24. 2. 2020 - 27. 2. 2020
4. 2. 2014 - 10. 2. 2014
16. 1. 2007 - 18. 1. 2007
22. 5. 2006 - 24. 5. 2006
22. 10. 2001 - 31. 10. 2001
16. 9. 1999 - 17. 9. 1999
14. 9. 1998 - 17. 9. 1998
Projekt podporují: