škola | Skuteč (okres Chrudim)

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Škola nabízí tyto obory:

gymnázium osmileté, gymnázium čtyřleté a obor bezpečnostně právní činnost. Stravování a ubytování na domově mládeže v areálu školy.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Škola jako místo setkávání)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Škola jako místo setkávání)
68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost
(ŠVP: Ochrana obyvatelstva a osob)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 2.5
1. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
4. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
1. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2018 0
10. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
7. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
8. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
2017 0.5
4. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
25. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
27. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
16. 10. 2017 - 19. 10. 2017
26. 5. 2015 - 29. 5. 2015
20. 2. 2014 - 25. 2. 2014
15. 2. 2010 - 19. 2. 2010
Projekt podporují: