škola | Bruntál (okres Bruntál)

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace

 • VŠEOBECNÉ A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM, BRUNTÁL, příspěvková organizace
 • Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj (www.msk.cz).
 • Gymnázium je školou s dlouholetou tradicí. Bylo první českou střední školou, která vznikla v Bruntále po osídlení českým obyvatelstvem po ukončení druhé světové války.
 • Za dlouhá léta své existence si gymnázium vydobylo své pevné místo mezi středními školami ve městě i v regionu.
 • Vedle všeobecného studia čtyřletého a osmiletého nabízí i čtyřletý obor se sportovní přípravou.
 • Gymnázium je moderní, dynamicky se rozvíjející školou, která připravuje své žáky převážně pro studium na vysokých školách, kam nastupuje přes devadesát procent absolventů.
 • Gymnázium poskytuje kvalitní vzdělání v humanitních a přírodovědných předmětech.
 • Klade důraz na výuku cizích jazyků, jimiž jsou angličtina, němčina, francouzština, ruština a nově také španělština.
 • Zájemci mohou vycestovat i mimo hranice České republiky, zdokonalit si znalosti cizího jazyka a poznat místní reálie Anglie, Irska, Ruska a německy mluvících zemí.
 • V dnešní moderní době nezůstává pozadu ani výuka v informačních a komunikačních technologiích.
 • Škola se může pyšnit moderními laboratořemi fyziky, chemie a biologie, jejíž technické vybavení žákům poskytuje kvalitní i atraktivní studium přírodovědných předmětů.
 • Pro bruntálskou veřejnost škola již několikátým rokem pořádá podzimní Den vědy.
 • Obor se sportovní přípravou nabízí lyžování, biatlon a basketbal.
 • Pravidelnou součástí výuky se stalo pořádání lyžařských, sportovně turistických kurzů a také regionálních týdnů.
 • Výuka naukových předmětů je doplněna exkurzemi, odbornými přednáškami a semináři.
 • Učitelé jsou motivováni využívat moderní výukové metody a prostředky. Výuka ve škole je plně aprobovaná.
 • Je kladen důraz na spolupráci s rodiči a všemi sociálními partnery školy.
 • Studentům jsou k dispozici výchovný poradce, školní psycholog a metodik prevence.
 • Škola nezapomíná ani na tradiční gymnaziální akce jakými jsou studentská akademie, školní ples nebo poslední zvonění.
 • V nabídce mimoškolních aktivit jsou např. kroužky střelecký, robotiky a volejbalu.
 • Žákům 5. a 9. tříd ZŠ nabízí dvouměsíční přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka a možnost zkusit si přijímací zkoušky nanečisto.
 • Historická budova gymnázia prošla v posledních letech zásadními změnami – výměnou oken, sanací sklepních prostorů a v současné době začínají práce na opravě krovů, střechy a fasády školy.
 • Bližší informace naleznete na www.gymbru.cz a Facebooku @gymbru.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Gymnázium)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Gymnázium)
79-42-K/41 - Gymnázium se sportovní přípravou - 4 leté
(ŠVP: Gymnázium se sportovní přípravou)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 3
5. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie C
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor chemie
5. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
2018 0.5
6. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
23. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
9. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie D
2017 0
23. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
24. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
6. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.A

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
16. 2. 2016 - 18. 2. 2016
19. 2. 2013 - 21. 2. 2013
4. 5. 2009 - 6. 5. 2009
21. 11. 2001 - 23. 11. 2001
13. 10. 1998 - 16. 10. 1998
9. 9. 1998 - 9. 9. 1998
Projekt podporují: