škola | Moravská Třebová (okres Svitavy)

Integrovaná středná škola Moravská Třebová

vyberte si obor vpravo a klikněte na VÍCE INFORMACÍ O OBORU
nebo přejděte na web školy :  - zde -  

--------------------------------------------------------------------------

PŘIPOJIT SE ON-LINE 

16.00 - 19.00    odkaz :  https://meet.jit.si/DOD-on-line-01

------------------------------------------------------------------------------------------

ISŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KLÍČ K VAŠEMU VZDĚLÁNÍ


Brněnská 1405, Moravská Třebová / 461 316 322 / info@issmt.cz  /  www.issmt.cz

NABÍDKA OBORŮ - vhodné pro chlapce a dívky

Čtyřleté maturitní studium

Tříleté učební obory

 

O ŠKOLE

 • škola s tradicí - nabízíme odborné vzdělání již 40 let
 • máme širokou nabídku maturitních i učebních oborů
 • disponujeme kvalitním materiálně-technickým zázemím pro teoretickou i praktickou výuku
 • máme bohaté kontakty se zahraničím ( zahraniční praxe, projekty a spolupráce)
 • máme kvalitní tým pedagogických pracovníků s dlouholetými zkušenostmi
 • s rodiči a žáky komunikujeme formou elektronického systému Bakalář
 • zahraniční stáže řáků u vybraných firem se uskutečňují v rámci programu ERASMUS+
 • praktickou výuku a odborný výcvik realizujeme i u firem a zaměstnavatelů v regionu, žáci se podílí na zakázkách, akcích pro veřejnost, výstavách a prezentacích školy
 • v celostátních i zahraničních soutěžích se žáci naší školy pravidelně umisťují na předních místech,
 • absolventi studia obdrží v závěru studia Europass – dodatek k osvědčení – výučnímu listu, maturitnímu vysvědčení.
 • přednášky zástupců firem, certifikované kurzy, exkurze (včetně zahraničních), návštěvy výstav, veletrhů.
 • odborné kurzy dle zaměření oborů
 • provozujeme vlastní školní restauraci FABRIKA Svitavy
 • bohatá mimoškolní činnost ( zájmové kroužky a aktivity)

STIPENDIA

Stavební učební obory jsou podpořeny stipendijním programem Pardubického kraje. 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

 • Domov mládeže je moderně vybavený a je součástí budovy školy, ubytování studentů je ve 2 až 3 lůžkových pokojích, s bezplatným přístupem na internet, celodenní stravování v místě ubytování. Vedle DM je sportovní areál s in-line dráhou. Ubytovaní žáci mají širokou možnost realizovat své kulturní a sportovní záliby ( činnost zájmových kroužků, návštěvy kulturních představení, účast na charitativních projektech a sbírkách, soutěže, besedy, přednášky, zahraniční zájezdy apod.

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / ON-LINE

15.01.2021  08:00 - 17:00 hodin

Sociální  činnost  /  https://meet.jit.si/DOD-on-line-01

Bezpečnostně právní činnost  /  https://meet.jit.si/DOD-on-line-02

GASTRO obory / Hotelnictví (všechna zaměření). Kuchař-číšník
https://meet.jit.si/DOD-on-line-03  

STAVEBNÍ obory / Klempíř, Zedník, Pokrývač
https://meet.jit.si/DOD-on-line-03  

----------------------------------------------------------------------------

Prohlídka školy je možná po telefonické domluvě ( možná omezení v souvislisti s COVID opatřenmi ).

Aby nedocházelo ke kumulování většího počtu osob, prosíme jednotlivé zájemce, aby se objednali na určitou hodinu od 9.00 hod do 16.30 hod :
a/ na email : l.pokorna@issmt.cz  nebo 
b/ telefon : 461  316 322 / 604 503 522 
c/  vyplnit rezervační formulář

----------------------------------------------------------------------------

VIDEO SPOT / STAVEBNÍ OBORY

VIDEO BEZPEČNOSTNÉ PRÁVNÍ ČINNOST / vytvořeno žáky oboru

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

65-42-M/01 - Hotelnictví
(ŠVP: Hotelnictví a turismus)
65-42-M/01 - Hotelnictví
(ŠVP: Správa a provoz hotelů a rezidencí)
65-42-M/01 - Hotelnictví
(ŠVP: Zdravá výživa a sport v hotelnictví)
68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost
(ŠVP: Ochrana majetku a osob)
75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: Sociální činnost)
23-55-H/01 - Klempíř
(ŠVP: Klempíř)
36-67-H/01 - Zedník
(ŠVP: Zedník)
36-69-H/01 - Pokrývač
(ŠVP: Pokrývač)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař-číšník)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2018 0 10. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - číšník
15. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - kuchař
2017 1
2. místo - ústřední kolo Pokrývač - Mistrovství ČR
11. místo - ústřední kolo Soutěž Gastro Junior Brno- Bidvest Cup - číšník
6. místo - ústřední kolo Soutěž Gastro Junior Brno- Bidvest Cup - kuchař

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
2. 10. 2017 - 6. 10. 2017
10. 6. 2013 - 13. 6. 2013
11. 5. 2009 - 15. 5. 2009
20. 10. 2004 - 27. 10. 2004
22. 3. 2001 - 27. 3. 2001
13. 10. 1998 - 14. 10. 1998
9. 9. 1998 - 9. 9. 1998
Projekt podporují: