škola | Mohelnice (okres Šumperk)

Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27

Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27

Je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a umožňuje žákům s ukončeným základním vzděláním získat střední vzdělání s výučním listem. Výuka odborného výcviku probíhá na dílnách v prostorách školy a na smluvních pracovištích odborného výcviku. Teoretická výuka probíhá v učebnách, které jsou vybaveny moderní didaktickou technikou.

Díky menšímu počtu žáků ve třídách a skupinách odborného výcviku je škola schopna zajistit kvalitní vzdělání s individuálním přístupem.

Nabízíme tyto učební obory:

75-41-E/01 Pečovatelské služby
66-51-E/01 Prodavačské práce
29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce)
29-51-E/02 Potravinářské práce (Pekařské práce)
65-51-E/02 Práce ve stravování
69-54-E/01 Provozní služby

Samostatnou součástí školy je:

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

Obory

29-51-E/01 - Potravinářská výroba
(ŠVP: Cukrářské práce)
66-51-E/01 - Prodavačské práce
(ŠVP: Prodavačské práce)
69-54-E/01 - Provozní služby
(ŠVP: Provozní služby)
75-41-E/01 - Pečovatelské služby
(ŠVP: Pečovatelské služby)
29-51-E/02 - Potravinářské práce
(ŠVP: Pekařské práce)
65-51-E/02 - Práce ve stravování
(ŠVP: Práce ve stravování)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
20. 5. 2019 - 22. 5. 2019
10. 12. 2012 - 13. 12. 2012
2. 10. 2003 - 6. 10. 2003
6. 12. 2002 - 6. 12. 2002
24. 9. 2001 - 24. 9. 2001
4. 2. 1999 - 5. 2. 1999
Projekt podporují: