škola | Sokolov (okres Sokolov)

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Škola má stabilní místo mezi ostatními školami v regionu a nabízí mnoho oborů středního vzdělání na různých úrovních (žáci získají maturitní vysvědčení či výuční list spolu s Europassem) v denní i dálkové formě vzdělávání.

Žákům je poskytováno prospěchové stipendium ve výši až 9 000 Kč ročně.

Ředitelství školy a studijní obory jsou umístěny v Sokolově v Žákovské ulici (nad vlakovým nádražím), učební obory jsou v Komenského ulici a odborný výcvik dřevařských oborů v Kynšperku n. O. Škola má vypracovanou koncepci rozvoje, v níž se zaměřuje na zkvalitnění výuky i pro žáky s poruchami učení, zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, modernizaci a rekonstrukci budov a veškerého dalšího školního zařízení.

Nabídka našich oborů je velice pestrá. Některé obory se vyučují v Karlovarském kraji pouze na této škole, jiné tradiční obory mají výbornou úroveň, o čemž svědčí i četná přední umístění na soutěžích odborných dovedností.

Již několik let pracují ve škole velice úspěšně v rámci výuky ekonomických předmětů fiktivní firmy, které několikrát obsadily přední místa na mezinárodním či regionálních veletrzích fiktivních firem. V současné době má škola 600 žáků ve 30 třídách. Velkým kladem školy je vynikající dopravní dostupnost – hlavní budova sídlí přímo u vlakového a autobusového nádraží v Sokolově. Střední škola živnostenská Sokolov má svůj domov mládeže v Sokolově a školní jídelny v Sokolově, Kynšperku a v Kraslicích.

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

 • 69-41-L/01 Kosmetické služby (Kosmetička)
 • 72-41-M/01 Informační služby (Knihovnické a informační systémy a služby)

Tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem

 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 29-53-H/01 Pekař
 • 33-56-H/01 Truhlář – teorie probíhá v Sokolově, odborný výcvik probíhá v Kynšperku
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 65-51-H/01 Kuchař
 • 65-51-H/01 Číšník-servírka
 • 66-52-H/01 Aranžér
 • 29-51-H/01 Výrobce potravin – Sládek-pivovarník

Dvouleté obory vzdělání zakončené výučním listem

 • 33-57-E/01 Dřevařská výroba (Zpracování dřeva) – doba studia 3 roky
 • 65-51-E/02 Práce ve stravování (Provoz společného stravování) – doba studia 2 roky
 • 29-51-E/02 Potravinářské práce – Pekařské práce – doba studia 2 roky
 • 29-51-E/01 Potravinářská výroba se zaměřením na Cukrářské práce – doba studia 3 roky

Nástavbové studium navazující na tříleté obory s výučním listem – s maturitou

 • 64-41-L/51 Podnikání – denní dvouleté studium
 • 69-41-L/52 Vlasová kosmetika – denní dvouleté studium

Mezi obory s maturitou a obory s výučním listem je velmi dobrá prostupnost.

Žáci využívají k výuce CNC stroj, moderní PC a interaktivní učebny, učebnu pro fiktivní firmy, multifunkční hřiště, škola spolupracuje se dvěma zahraničními školami a v rámci odborného výcviku s mnoha významnými zaměstnavateli, je velmi aktivní v oblasti sportu, environmentální výchovy, žáci se účastní soutěží odborných dovedností, exkurzí, turistických a lyžařských kurzů, zahraničních odborných stáží atd. Vedení školy vytváří pro žáky optimální podmínky pro studium i pro zvládnutí mimoškolních zájmových aktivit žáků.

Škola se pravidelně zapojuje do různých projektů – v poslední době v rámci OPVVV realizujeme projekt Implementace Krajského akčního plánu II v Karlovarském kraji, jehož součástí je truhlářský kroužek pro žáky základních škol, byli jsme partnerem projektu Modernizace odborného vzdělávání (financován z ESF a jeho realizaci zajišťoval Národní ústav pro vzdělávání), který rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

 

Žákovská 716, Sokolov

tel.: 359 574 102, 775 751 153

skola@zivnostenska-sokolov.cz

www.zivnostenska-sokolov.cz

Obory

72-41-M/01 - Informační služby
(ŠVP: Knihovnické a informační systémy a služby)
69-41-L/01 - Kosmetické služby
(ŠVP: Kosmetička)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání)
69-41-L/52 - Vlasová kosmetika
(ŠVP: Vlasová kosmetika)
29-51-E/01 - Potravinářská výroba
(ŠVP: Cukrářské práce)
29-51-H/01 - Výrobce potravin
(ŠVP: Sladovník - pivovarník)
29-53-H/01 - Pekař
(ŠVP: Pekař)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: Truhlář)
33-57-E/01 - Dřevařská výroba
(ŠVP: Zpracování dřeva)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Číšník-servírka)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař-číšník)
66-52-H/01 - Aranžér
(ŠVP: Aranžér)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: Kadeřník)
29-51-E/02 - Potravinářské práce
(ŠVP: Pekařské práce)
65-51-E/02 - Práce ve stravování
(ŠVP: Práce ve stravování)

Výstavy Vyzkoušej si spojení "nanečisto" Návod: Jak se připojit k hovoru

Připojit se k Teams 8:00 - 12:00 Připojit se k Teams 18:00 - 21:00 Chat
Připojit se k Teams 8:00 - 12:00 Připojit se k Teams 18:00 - 21:00 Chat
Připojit se k Teams 8:00 - 12:00 Připojit se k Teams 18:00 - 21:00 Chat
Projekt vznikl za podpory:
Záštitu nad projektem převzali: