škola | Pardubice (okres Pardubice)

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice (založena 1946) je dynamicky se rozvíjející státní školou s nadregionálním přesahem. Je významným partnerem chemických podniků, bezpečnostně-právních organizací, Integrovaného záchranného systému a dalších, v regionu i mimo něj. SPŠCH Pardubice je fakultní školou Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Škola poskytuje vzdělávání v následujících oborech.

Čtyřleté maturitní obory:

 • Aplikovaná chemie [28-44-M/01]

– zaměření, dále jen ŠVP: Chemicko-farmaceutická výroba, Analytická chemie, Analýza chemických a biologických materiálů, Forenzní technika a expertíza

 • Požární ochrana [39-08-M/01]

– ŠVP: Chemik požární ochrany, Požární prevence a bezpečnost práce

 • Bezpečnostně právní činnost [68-42-M/01]

– ŠVP: Forenzní vědy, Ochrana osob a majetku

Tříleté učební obory:

 • Kadeřník [69-51-H/01]
 • Chemik [28-52-H/01]

Dvouleté nástavbové obory:

 • Bezpečnostní služby [68-42-L/51]
 • Vlasová kosmetika [69-41-L/52]
 • Chemik operátor [28-42-L/51] – otevíráme jednou za 2 roky

Naše škola:

 • má nadstandardní laboratorní a technické vybavení, hasičskou věž, laserovou střelnici, kadeřnické provozovny nebo atletický ovál
 • má pro výuku odborných předmětů specialisty z praxe
 • spolupracuje s chemickými podniky (např. Synthesia, a. s., Draslovka Kolín, a. s.), dále pak s bezpečnostně-právními a hasičskými organizacemi (např. PČR, Odbory kriminalistické a technické expertízy, HZS Pardubického kraje, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a dalšími), v neposlední řadě spolupracuje s kadeřnickými salóny v Pardubicích a okolí
 • se úspěšně účastní různých soutěží (např. Chemická olympiáda, Středoškolské mistrovství ČR v požárním sportu, Mladý kriminalista, Koruna kreativity), pořádá soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika
 • SPŠCH Pardubice je velmi aktivní v mezinárodních projektech pro všechny obory studia
 • je partnerskou školou Cambridge Examinations Centre a poskytuje žákům možnost složení jazykové zkoušky na úrovni B1, B2, C1, tedy PET, FCE, CAE
 • škola je centrem celoživotního vzdělávání v rámci Národní soustavy kvalifikací NSK
 • má právo užívat logo Responsible Care, mezinárodní uznání za zodpovědné podnikání v chemii

 

 

 

Dny otevřených dveří (dle aktuální epidemiologické situace): pá 6. 11. 2020 (10–17); so 7. 11. 2020 (8–12); pá 20. 11. 2020 (12–17); pá 11. 12. 2020 (10–17); pá 8. 1. 2021 (10–17).

V případě zájmu nabízíme možnost individuálních prohlídek školy.

 

… mnohem více se o nás dozvíte na našem webu a Facebooku, případně Vám informace rádi poskytneme osobně.

 

Poděbradská 94, Pardubice

tel.: 464 629 668

spsch@spsch.cz

www.spsch.cz

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

28-44-M/01 - Aplikovaná chemie
(ŠVP: Chemicko-farmaceutická výroba, Analytická chemie, Analýza chemických a biologických materiálů, Forenzní technika a expertíza )
39-08-M/01 - Požární ochrana
(ŠVP: Chemik požární ochrany, Požární prevence a bezpečnost práce)
68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost
(ŠVP: Forenzní vědy, Ochrana osob a majetku)
28-42-L/51 - Chemik operátor
(ŠVP: Chemik Operátor)
68-42-L/51 - Bezpečnostní služby
(ŠVP: Bezpečnostní služby)
69-41-L/52 - Vlasová kosmetika
(ŠVP: Vlasová kosmetika)
28-52-H/01 - Chemik
(ŠVP: Provozní chemik)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: Kadeřník)

Spolupracující firmy

Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 5
4. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor chemie
2. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
2018 6
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
4. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
5. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
2017 7
3. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor chemie
3. místo - ústřední kolo Chemická olympiáda - kategorie E
6. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
19. 3. 2018 - 23. 3. 2018
3. 12. 2014 - 5. 12. 2014
3. 10. 2012 - 19. 10. 2012
7. 6. 2007 - 11. 6. 2007
10. 2. 2003 - 14. 2. 2003
29. 3. 1999 - 5. 4. 1999
19. 1. 1999 - 19. 1. 1999
Projekt podporují: