škola | Lovosice (okres Litoměřice)

Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600

Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace

Menší regionální všeobecné klasické státní (osmileté a čtyřleté) gymnázium s velmi tvůrčí, přátelskou a laskavou atmosférou, které patřičným způsobem připraví na maturitu i následné další vysokoškolské studium, a jehož maturanti nacházejí kvalitní uplatnění.

Přehled uplatnění absolventů 2020 najdete ZDE

Adresa: Sady pionýrů 600/6, 410 02 Lovosice, Ústecký kraj, Česká republika

Ředitel školy: Mgr. Marek Bušek, zástupkyně ředitele: Mgr. Pavla Linková

Nabízené obory: a) 79-41-K/41 - čtyřleté gymnázium, b) 79 41 K/81 - osmileté gymnázium

Prostředí školy

Pro výuku škola využívá budovu pronajatou od města Lovosice. K dispozici je v současné době celkem 12 kmenových tříd, 6 odborných učeben (fyzika, chemie, hudební a výtvarná výchova, dvě učebny ICT), dále laboratoře (chemicko-biologická a fyzikální), dále menší učebny pro dělení tříd a školní tělocvična, včetně malého sálu a herny pro stolní tenis s posilovnou. Pro potřeby výuky tělesné výchovy jsou současně pronajímána městská tělovýchovná zařízení (zpravidla sportovní haly, stadion atd.). Žáci mají dále k dispozici knihovnu se studovnou a zaměstnanci také nezbytné pracovní zázemí (kabinety, sborovna, kanceláře). Dle možností je budova průběžně vybavována moderními pomůckami a technikou či jejich výměnou (počítače, projektory, internet, multimediální tablety, interaktivní tabule atd). Budova školy je v parku, v klidnější části města, centrální školní jídelna v místě. Škola cíleně podporuje nadrámcové aktivity žáků, kulturu, sport i mezinárodní spolupráci (ERASMUS+). 

Více informací web - zde

Více informací FB profil - zde

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Školní vzdělávací program - Gymnázium Lovosice)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Školní vzdělávací program - Gymnázium Lovosice)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 6.5
2. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
3. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
1. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie A
2018 4
3. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
1. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie D
5. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie C
2017 4.5
4. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie B
5. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie B
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.A

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
24. 11. 2015 - 27. 11. 2015
13. 2. 2009 - 18. 2. 2009
11. 12. 2006 - 13. 12. 2006
1. 4. 2003 - 7. 4. 2003
26. 4. 1999 - 28. 4. 1999
Projekt podporují: