škola | Mělník (okres Mělník)

Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Česká zahradnická akademie Mělník  se specializuje na  vzdělávání studentů v zahradnických oborech. Školu zřizuje Středočeský kraj, je tedy školou státní.

Na střední škole je možné studovat maturitní obory

Učební obor s výučním listem ve specializaci

Po střední škole je možné studovat na vyšší odborné škole obor Zahradní a krajinná tvorba  v denní nebo dálkové formě.

Teoretická výuka probíhá  v moderně vybavených  prostorách školy, pro praxi se studetni připravují na rozlehlých pozemcích školy, ve školním statku a ve firmách, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje.

Škola má vlastní domov mládeže, jídelnu i autoškolu.

Pro odbornou i širokou veřejnost škola pořádá různé akce, přednášky a workshopy.

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

41-44-M/01 - Zahradnictví
(ŠVP: Floristická tvorba)
41-44-M/01 - Zahradnictví
(ŠVP: Vinařství a zpracování zahradnických produků)
41-44-M/01 - Zahradnictví
(ŠVP: Zahradní architektura)
41-44-M/01 - Zahradnictví
(ŠVP: Zahradnická mechanizace)
41-52-H/01 - Zahradník
(ŠVP: Florista)
41-52-H/01 - Zahradník
(ŠVP: Vinař, ovocnář)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 24. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
23. 5. 2018 - 30. 5. 2018
5. 12. 2012 - 10. 12. 2012
29. 1. 2007 - 31. 1. 2007
18. 11. 2002 - 21. 11. 2002
17. 6. 1999 - 17. 6. 1999
15. 3. 1999 - 16. 3. 1999
Projekt podporují: