škola | Mohelnice (okres Šumperk)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice

Zajímáš se o iInformační technologie? Baví tě elektrotechnika? Pojď studovat k nám. Naše škola nabízí dva obory v několika zaměřeních

  • Elektrotechnika – zaměření Silnoproudá elektrotechnika, Počítačové a automatizační systémy a Počítačové a informační systémy
  • Informační technologie – zaměření Programování a databázové systémy, Programování, design a virtuální realita a Informatika v ekonomice

Volbu zaměření v obou oborech provádí žáci až po absolvování prvních dvou ročníků.

Výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách, laboratořích a dílnách. Samozřejmostí je přístup k výpočetní technice a internetu. 

Vyučujeme anglický, německý a ruský jazyk. Součástí výuky jsou exkurze v průmyslových závodech, na špičkových pracovištích vysokých škol a v energetických provozech. Žáci absolvují fiktivní výběrová řízení, která vedou odborníci z praxe. Poskytujeme zkoušky v rozsahu §5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

V oboru Informační technologie získají žáci odbornou kvalifikaci pro správu počítačových sítí, konfiguraci operačních systémů, programování a správu databázových systémů. Absolventi se také uplatní jako databázoví specialisté, programátoři aplikací či tvůrci webových stránek, jako grafici, designéři, programátoři 3D aplikací či vývojáři počítačových her.

Absolventi oboru Elektrotechnika se uplatní jako programátor počítačů, správce počítačových systémů a sítí, projektant OZE, programátor automatů (PLC), ovládají řídicí systémy pro průmysl, realizují projekci a konstrukci silnoproudých zařízení, elektrických strojů a přístrojů, střední technický pracovník pro činnosti zkušební, montážní a servisní v oblasti automatizovaných systémů řízení výrobních i nevýrobních procesů, programování CNC systémů.

V rámci evropských projektů jsme nově vybavili odborné učebny pro výuku IT předmětů i pro elektrotechniku. V současné době budujeme novou laboratoř pro výuku virtuální reality.

Žákům nabízíme také ubytování na domově mládeže, který je od školy vzdálen asi 300 metrů.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Informační technologie)
26-41-M/01 - Elektrotechnika
(ŠVP: Elektrotechnika II)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0
61. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie IV
12. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie VI
16. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie VII
2018 2.5
1. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - vyšší programovací jazyky
2. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - webové aplikace
4. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2017 1.5
5. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor elektrotechnika, elektronika, telekomunikace
5. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
43. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie VI

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
12. 2. 2018 - 14. 2. 2018
10. 11. 2011 - 16. 11. 2011
22. 1. 2008 - 25. 1. 2008
2. 5. 2001 - 11. 5. 2001
12. 2. 1999 - 12. 2. 1999
22. 9. 1998 - 22. 9. 1998
Projekt podporují: